Cromstrijen krijgt eerste ‘Natuurhuis’ van Nederland

Gemeente Cromstrijen realiseert dit jaar samen met provincie Zuid-Holland het eerste ‘Natuurhuis’ van Nederland in Numansdorp. In plaats van een woning aan de Korte Boomweg 9 te slopen om ruimte te maken voor windmolens in de Hogezandse Polder, maakt de provincie er een zogenaamd ‘Natuurhuis’ van. Op deze manier blijft de woning behouden voor de aanwezige huiszwaluwen en de gewone dwergvleermuis. Het omvormen van een woning tot ‘Natuurhuis’ is in Nederland niet eerder gebeurd.

Zwaluwen

Uit onderzoek bleek dat er in totaal circa 100 zwaluwnesten aanwezig zijn aan de gevel van het woonhuis aan de Korte Boomweg 9 in Numansdorp. Nesten van huiszwaluwen zijn niet het hele jaar beschermd, maar de vogels broeden wel elk jaar op dezelfde plek. Een groot aantal broedparen maakt nu gebruik van deze woning waardoor die van essentieel belang is voor de hele populatie huiszwaluwen in het gebied.

‘Natuurhuis’ 1

Dwergvleermuis

In de woning zijn verblijfplaatsen en een paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aanwezig. Door sloop van de woning zouden ook deze verloren gaan. “Door het omvormen van de woning tot een Natuurhuis blijft de waarde voor de natuur behouden”, aldus wethouder Hans Flieringa. “Daarnaast is de woning straks ook geschikt voor een grote verscheidenheid aan andere soorten zoals de huismus, kerkuil, vleermuizen, gekraagde roodstaarten en insecten. Ik ben van mening dat hiermee sprake is van een unieke ontwikkeling en wil hieraan graag mijn medewerking verlenen.”

‘Natuurhuis’ 2

‘Natuurhuis’

Het ‘Natuurhuis’ krijgt voorzieningen voor verschillende diersoorten, zoals uilen, huismussen, boerenzwaluwen, vleermuizen en insecten. Zo worden inbouwkasten voor de huismus, een kerkuilkast, invliegopeningen in de spouw voor gewone en ruige dwergvleermuizen, een invliegopening in de kelderruimte die als winterverblijfplaats voor vleermuizen moet dienen en een insectenhotel aan de noordkant van het woonhuis geplaatst.

‘Natuurhuis’ 3

Eigendom provincie Zuid-Holland

De woning aan de Korte Boomweg 9 te Numansdorp is eigendom van de provincie Zuid-Holland. Deze woning valt binnen de grenzen van het te realiseren windenergieproject in de Hogezandse Polder. Ter voorbereiding op de geplande sloop liet de provincie diverse (ecologische) onderzoeken uitvoeren. Hieruit bleek dat het slopen van de woning grote nadelige gevolgen zou hebben voor de natuur. Vervolgens heeft de provincie samen met de gemeente en het Hoekschewaards Landschap gezocht naar mogelijkheden om de woning te behouden en in te passen in het windenergieproject. De provincie is verheugd om op deze manier een bijdrage te leveren aan het behoud van de biodiversiteit. De komende periode worden de stappen gezet om te komen tot realisatie van het Natuurhuis.

(Afbeeldingen via cromstrijen.nl)

Bron: www.cromstrijen.nl

 

Geef een reactie