Curaçao kiest voor TNO in transitie naar duurzame leefomgeving

Op woensdag 21 juni tekenden de heer Eugene Rhuggenaath (minister-president van Curaçao) en Wim Nagtegaal namens TNO in het bijzijn van minister-president Rutte een baanbrekende Memorandum of Understanding. Curaçao en TNO gaan zich de komende jaren gezamenlijk buigen over een aantal vraagstukken op het gebied van de transitie naar duurzame energie, ruimtelijke inrichting, mobiliteit en verkeersveiligheid. Het meest in het oog springende programma is een ‘Digital Twin’. Deze virtuele kopie van Curaçao wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de huidige situatie én de effecten van mogelijke (beleids-)scenario’s. Hierdoor worden uitkomsten uit simulaties en modellen integraal beschikbaar gemaakt ten behoeve van het verbeteren van de besluitvorming rond complexe (ruimtelijke) vraagstukken.

Curaçao

Foto via tno.nl

Duurzame kwaliteit leefomgeving verhogen

In alle projecten bouwen we gezamenlijk kennis op om de duurzame kwaliteit van de leefomgeving te verhogen. Door de opgebouwde kennis toe te passen op het eiland en te exporteren naar de regio, bouwen we samen aan duurzaam, bereikbaar, gezond en economisch vitaal Curaçao. De Caribbean Office van TNO (gevestigd op Aruba) gaat een cruciale rol spelen bij de onderzoeksprojecten. De onderwerpen liggen inhoudelijk zowel binnen het domein van de unit Traffic & Transport als dat van TNO Caribbean waardoor we in onze eigen organisatie ook een mooie samenwerking te vieren hebben dankzij deze MoU.

Betere dienstverlening

De Digital Twin resultaten gaan we bijvoorbeeld gebruiken om inzicht te geven in de effecten van een nieuwe opzet van het busvervoer, inclusief Mobility on Demand voor bepaalde tijden, bepaalde gebieden en specifieke doelgroepen. Naast het onderzoek naar de manier waarop het busvervoer is georganiseerd zullen we met de Digital Twin onderzoeken hoe Elektrisch busvervoer kan worden ingevoerd op Curaçao. De verschillende aanbieders van openbaar vervoer kunnen dan met elkaar voor een betere dienstverlening aan de reizigers gaan zorgen.

‘Pilot Green’

Met het oog op de leefbaarheid en de transitie naar duurzame energie, wordt een ‘pilot Green’ opgezet. In deze pilot wordt onderzocht hoe door middel van een combinatie van nieuwe, duurzame technologie rond energie, water en afval en slimme ruimtelijke planning een optimale leefbare en duurzame leefomgeving kan worden bereikt. De successen uit deze pilot worden gebruikt om op te schalen naar de rest van het eiland en naar de regio.

Verkeersveiligheid

Tenslotte zullen we ons richten op projecten die de verkeersveiligheid gaan vergroten. Waaronder onderzoek naar ‘right-hand-drive’, wegmarkering en een pilot met automatisch rijdende auto’s.

Door: mr. Ellen Lastdrager

Bron: www.tno.nl

 

One Response to Curaçao kiest voor TNO in transitie naar duurzame leefomgeving

Geef een reactie