Eerste geluidwerende zonnepanelen Solar Highways geplaatst

Met het inhangen en monteren van de eerste geluidwerende zonnepanelen voor Solar Highways is donderdag 13 september een belangrijke mijlpaal bereikt. Het innovatieve zonnegeluidscherm begint nu vorm te krijgen. Medio oktober zijn alle 136 glazen zonnepanelen van elk 6m breed x 2m hoog gemonteerd en vormen ze een 400 meter lang zonnegeluidscherm aan de oostzijde van de A50 in Uden.

Solar Highways 1

Van september tot medio oktober worden de overige geluidwerende zonnepanelen geplaatst. Foto via solarhighways.eu 

Planning

Van september tot medio oktober worden de overige geluidwerende zonnepanelen geplaatst. In november zal het kabelwerk en de elektrische installatie worden afgerond, gevolgd door het testen daarvan. De ingebruikname en de eerste levering van energie door Solar Highways is gepland in december 2018.

Testfase

Vanaf december 2018 zal gedurende 18 maanden de energieopbrengst van het zonnegeluidscherm nauwkeurig worden gemeten door Solar Energy Application Centre (SEAC). Daarvoor worden enkele proefvakken ingericht met bijvoorbeeld verschillende schoonmaakregimes. De uitkomsten worden gebruikt om in de toekomst een goede inschatting te kunnen maken van de onderhoudsbehoefte, energieprestaties en financiële opbrengst van toekomstige zonnegeluidschermen.

Over Solar Highways

Solar Highways is een innovatief en duurzaam initiatief van Rijkswaterstaat en zijn partners ECN en SEAC. Het is een demonstratieproject voor een geluidscherm dat zowel verkeerslawaai tegenhoudt als energie opwekt. Het geluidscherm wekt aan twee kanten energie op met zonnecellen die zijn geïntegreerd in de geluidwerende constructie. Voor de realisatie van het project heeft de Europese Commissie via het LIFE+-programma een subsidie toegekend.

Samenwerking

Rijkswaterstaat is initiatiefnemer en opdrachtgever voor het project Solar Highways en is verantwoordelijk voor de coördinatie van het project, de marktbenadering en de communicatie over het project. Rijkswaterstaat werkt daarbij samen met het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Solar Energy Application Centre (SEAC). ECN ontwikkelt het prototype en monitort de energieopbrengst van het scherm. SEAC verbindt het onderzoek met de praktijk. Het bedrijf brengt de (inter)nationale ervaringen met zonnecellen in geluidsschermen in beeld en maakt de kosten en opbrengsten inzichtelijk. Beide partijen leveren daarnaast input voor de uitvraag aan de markt.

Innovatie

Het project realiseert een 400 meter lang geluidscherm van vijf meter hoog. De bovenste meters van het scherm bestaan uit tweezijdige zonnecellen. De integratie van de tweezijdige zonnecellen in de geluidwerende constructie en de grootschalige toepassing in de praktijk is uniek en innovatief. Het scherm heeft een noord-zuid oriëntatie zodat het van twee zijden zonlicht kan opvangen. De ochtend- en middagzon worden daarbij optimaal benut.

Duurzaam

Het geluidscherm zal naar verwachting voldoende energie opwekken om circa veertig huishoudens van groene stroom te voorzien. Het project draagt daardoor bij aan het nationale energieakkoord voor duurzame groei en aan de groei van duurzame energieopwekking in het algemeen. Het energieakkoord heeft als ambitie om in 2023 16% van de energie hernieuwbaar op te wekken.

Solar Highways 2

Foto via solarhighways.eu

Doelstellingen

Het project onderzoekt de praktische en financiële haalbaarheid van een geluidscherm dat is opgebouwd uit constructie-elementen waarin tweezijdige zonnecellen zijn geïntegreerd. Het project heeft als subdoelstellingen:

* Demonstratie van de technische haalbaarheid voor de integratie van zonnecellen in gangbare en op brede schaal toepasbare constructie-elementen voor geluidsschermen.
* De ontwikkeling van een economisch haalbaar technisch en organisatorisch uitvoeringsmodel om in de toekomst breder te kunnen worden toegepast.
* De ontwikkeling van een prototype met geïntegreerde tweezijdige zonnecellen.
* Full scale demonstratie op een 400 meter lang traject.
* De energieopbrengst en beheeraspecten gedurende een 18 maanden durende testperiode in de praktijk volgen.
* Presenteren van een business case voor het scherm ten opzichte van de huidige praktijk.
* Communicatie en verspreiding van de resultaten en toegevoegde waarde van geïntegreerde PV-modules.
* Samenwerken met stakeholders.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door LIFE+ financiering van de Europese Unie

 

 

 

Bron: solarhighways.eu 

 

 

Geef een antwoord

Duurzaam Actueel wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: 

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2022 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign