Eerste vuilniswagens op waterstof rijden in regio Eindhoven

Cure Afvalbeheer en Baetsen-groep gaan afval inzamelen met een waterstof aangedreven inzamelvoertuig, gebouwd door E-Trucks Europe, in de regio Eindhoven. Deze week zijn de voertuigen bij het Gemeentehuis in Veldhoven gepresenteerd, in aanwezigheid van de wethouders duurzaamheid van de Metropoolregio Eindhoven.

vuilniswagens op waterstof

Foto via cure-afvalbeheer.nl

Cure Afvalbeheer en Baetsen-groep

Deze demonstratie is de eerste in een reeks van 10 demonstraties in Europese steden. Cure Afvalbeheer en Baetsen-groep investeerden in deze innovatieve en zero-emissie voertuigen. De voertuigen werden gebouwd door het Kempische E-trucks Europe, met ondersteuning van Hydrogenics. Beide waterstofvoertuigen zijn de eersten in Europa (samen met een truck in Groningen), die een kenteken kregen en die in de normale dienstregeling van de afvalinzameling gaan meedraaien. De bouw en demonstratie van deze vuilniswagens valt binnen het project Life ‘N Grab Hy!, dat gecoördineerd wordt door WaterstofNet.

Gezonde leefomgeving

De Europese Commissie stelt steeds striktere milieueisen aan voertuigen, waaronder het terugdringen van emissies (uitstoot van CO2, fijnstof) in de transportsector. Dit heeft ook impact op de inzameling van het huishoudelijke afval. Voor de inzameling hiervan rijden er hiervoor vrachtwagens door woonwijken en het buitengebied. Dat heeft invloed op de kwaliteit van de leefomgeving en die willen wij graag zo hoog mogelijk houden. Dit vraagt om innovatieve oplossingen, waarmee we de kwaliteit van de inzameling kunnen blijven garanderen en tegelijk blijven voldoen aan de gestelde milieu eisen. Zo werd op 21 maart jl. het convenant ‘Duurzame voertuigen in de Reinigingssector’ ondertekend, dat stelt dat openbare reinigingsvoertuigen zo snel mogelijk, uiterlijk in 2030, emissievrij moeten zijn. De investering in deze trucks zijn een mooi voorbeeld op weg naar de realisatie van schoon transport en afvalinzameling in 2030.

Waterstof elektrisch voertuig

Vuilniswagens op waterstof zijn zero-emissie (de enige uitstoot is waterdamp) en stil. Het zijn 100 % elektrisch aangedreven voertuigen die waterstof tanken. De waterstof wordt opgeslagen in een tank (350 bar). In een brandstofcel wordt elektriciteit opgewekt, uit waterstof en lucht, die wordt gebruikt om het batterijpakket van de truck tijdens het rijden bij te laden. Na twee dagen afval inzamelen wordt in slechts 10 minuten het voertuig weer volgetankt op het tankstation van WaterstofNet op de Automotive Campus in Helmond. Vervolgens kan het voertuig weer twee dagen autonoom zijn werk doen.

Bron: www.cure-afvalbeheer.nl

 

Geef een reactie