Energiebeleid ondersteund

Hoe wordt energiebesparing in het kader van Artikel 7 van de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED) effectief gerealiseerd? Artikel 7 van de EED eist dat de lidstaten van de Europese Unie een verplichtingensysteem voor energie-efficiëntie opzetten voor de periode 2021 tot 2030. Lidstaten kunnen ook andere beleidsmaatregelen invoeren die tot dezelfde besparingen leiden. Het Europese ENSMOV project ondersteunt Europese lidstaten ​​om de uitvoering van het beleid uit artikel 7 van de energie-efficiëntierichtlijn (EED) te vergemakkelijken. Hiertoe worden diverse workshops georganiseerd voor de uitwisselen van kennis en ervaring tussen de lidstaten over het ontwerp, implementatie en monitoring van Artikel 7.

Energiebeleid

Efficiency First

“Efficiency First” (E1st) is de basis van het Europese energiebeleid. E1st wordt soms uitgelegd als simpelweg meer energie-efficiëntie – maar dit is niet wat het betekent. Efficiency First geeft voorrang aan investeringen in energiebesparing wanneer deze vanuit maatschappelijk oogpunt kosten-effectiever zijn dan investeringen in energie-infrastructuur (aanbod) om de beleidsdoelstellingen te halen. Het nieuwste rapport van het Europese project ENEFIRST bespreekt 16 voorbeelden van beleid, programma’s of andere initiatieven die het Efficiency First principe in de praktijk hebben toegepast, welke voordelen dit kan opleveren voor de energietransitie en welke lessen hier uit kunnen worden getrokken.

Energie armoede

Steeds meer huishoudens in Nederland andere Europese landen kunnen hun energierekening niet meer betalen, als gevolg van de stijgende energiekosten. Het H2020 project “Actions to Mitigate Energy Poverty in the Private Rented Sector” gaat vanaf september 2020 start. Het project maakt energiearmoede in deze specifieke sector zichtbaar, het brengt achtergronden in kaart, en het ondersteunt de uitvoering van 10 verschillende projecten en beleidsmaatregelen voor vermindering van energiearmoede in 7 Europese landen.

Energiebeleid ondersteund

Bovenstaande projecten worden uitgevoerd onder het Horizon2020 programma van de EU. Ze zijn reeds van start gegaan en lopen tot in 2021/22. Het Institute for European Energy and Climate Policies is partner in elk van de projecten. Belangstellenden kunnen zich richten tot dr. Martijn Rietbergen (email martijn@ieecp.org).

 

Geef een reactie