Gelderland gaat aanpak aardgasvrije wijken versnellen

De provincie Gelderland wil de aanpak van Wijken van de Toekomst versnellen. We gaan het wijkteam helpen bij het opstellen van een routekaart. Het programma Wijken van de Toekomst is onderdeel van het Gelders Energie Akkoord. Doel van dit programma is dat 40 wijken aan de slag gaan om duurzamer te worden en geen aardgas meer te gebruiken. In 2017 zijn 7 wijken hiermee gestart.

Gelderland: wijkbewoners centraal

In wijkteams zijn alle belanghebbenden uit de wijk vertegenwoordigd. Zoals bewoners, lokale ondernemers en instellingen, corporaties, gemeente en netbeheerder. Het wijkteam vormt de spil in de aanpak. Ze zoeken uit wat nodig is voor het verduurzamen van de wijk en het los koppelen van het bestaande aardgasnet. Het is daarbij belangrijk wat er technisch en financieel gezien mogelijk is. Het draagvlak bij betrokkenen is van doorslaggevend belang om succesvol te verduurzamen. Gemeenten en provincie geven financiële steun aan de wijkteams. Wij gaven organisatie adviseurs Balance & Result en advies- en ingenieursbureau Witteveen + Bos opdracht om wijkteams te ondersteunen.

Gelderland

Gelderland gaat aanpak aardgasvrije wijken versnellen. 

Samen kom je verder

De wijkteams staan voor een complexe taak. Er is weinig ervaring met het aardgasvrij maken van wijken. Over de benodigde nieuwe technieken en mogelijkheden voor financiering is ook weinig bekend. Ook is de organisatie van besluitvormingsprocessen nieuw. Daarom richten we ‘community of practice’ (CoP) op. Naast het ondersteunen van wijkteams kunnen we daar kennis en ervaringen uitwisselen en training en coaching aanbieden.

Routekaart naar aardgasvrij

De wijk werkt stapsgewijs aan een duurzame en aardgasloze wijk. Eerst brengt het wijkteam in kaart hoe zij de energievraag van de bestaande panden sterk kunnen verminderen. Van zowel huur- en particuliere woningen, als panden van bedrijven en instellingen in de wijk. Daarna bepaalt het wijkteam hoe de toekomstige energievoorziening eruit kan zien. Bijvoorbeeld all electric of een warmtenet. Als laatste zoekt het wijkteam naar een slimme financiering van de maatregelen, zodat iedereen mee kan doen.

Bewoners, bedrijfsleven en andere belanghebbenden

Het wijkteam werkt een routekaart met de haalbaarheid uit voor hun wijk. Dit doen ze met bewoners, bedrijfsleven en andere belanghebbenden. Denk aan scholen en wijkgebouwen. Daarbij kijken ze niet alleen naar energiebesparing, maar ook naar andere zaken in de wijk die voor de bewoners van belang zijn. Zoals aanpassingen voor het veranderende klimaat (wateroverlast, hittestress, droogte), speelruimte, groen of mobiliteit. Daarmee wordt de wijk niet alleen duurzamer, maar ook aantrekkelijker om in te wonen.

Bron: www.gelderland.nl

 

Geef een antwoord

Duurzaam Actueel wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: 

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2021 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign