Groei duurzame energie in Westland dankzij aardwarmte Trias Westland

Vanaf donderdag is de tweede aardwarmtebron van Trias Westland officieel in bedrijf. Het tweede aardwarmtedoublet is een uitbreiding op het eerste doublet. De geproduceerde warmte, goed voor meer dan 40 MWth, staat gelijk aan het energieverbruik van ruim 40.000 huishoudens per jaar. Met de uitbreiding van Trias Westland leveren we duurzame warmte aan in totaal 54 glastuinbouwondernemers in de omgeving, Royal FloraHolland en 345 woningen in de Lier.

Westland

Foto via triaswestland.nl 

275 hectare

Met het omzetten van de hendel is het tweede aardwarmtedoublet van Trias Westland in gebruik genomen. De productie verloopt inmiddels stabiel, deze wordt de komende periode langzaam opgevoerd. In de voorbereiding is het proces en circuit van het eerste doublet van Trias Westland uitgebreid en gekoppeld met het tweede doublet waardoor continue warmtelevering is geborgd. Via het warmtenet worden straks 275 hectare aan planten, bloemen en groenten duurzaam verwarmd. In oktober wordt de eerste warmte geleverd aan nieuwbouwwoningen in het ontwikkelgebied ‘Liermolen’.

Innovatieve binnenleiding

In de zomer van 2020 is de tweede aardwarmtebron van Trias Westland geboord op 2,3 km diepte. Hierbij hebben we als eerste in de geothermiesector een vernieuwend technisch concept ingezet. Deze is erop gericht om de aardwarmteput in de hele lengte in één keer te voorzien van binnenbuizen van glasfiber epoxy (GRE). Hierdoor zijn ze volledig corrosiebestendig.

Van gas naar elektriciteit

Met de uitbreiding van de productiecapaciteit zijn ook twee warmtekrachtkoppeling installaties (wkk) geplaatst. Om de duurzame warmte bij aangesloten deelnemers te krijgen is elektriciteit nodig. Het gas dat meekomt bij de productie van aardwarmte zetten we via WKK’s vanaf nu om in elektriciteit. Hiermee wordt de elektriciteitsvraag van de pompen en de warmtelevering direct op de eigen locatie opgewekt.

Hoofdleiding

Aardwarmte ‘voor iedereen’ is van groot belang voor stabiele en concurrerende energiekosten en het kunnen afzetten van topproducten op de internationale markt. Het biedt een duurzaam alternatief voor het gebruik van aardgas en mogelijkheden op weg naar een aardgasvrije energievoorziening in het Westland. Een groot deel van het warmtenet van Trias Westland fungeert als hoofdleiding binnen Warmtesysteem Westland (WSW), het regionaal geplande warmtenet in het Westland. Deze opwaardering is mogelijk gemaakt door een subsidie van 3,7 miljoen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Trias Westland: van en voor ondernemers

Trias Westland is een geothermiebedrijf van en voor de ondernemers in de Westlandse glastuinbouw. In juli 2020 zijn de boringen voor het tweede doublet van de productie- en injectieput gestart, vervolgens de aanleg van het warmtenet en nu is de tweede aardwarmtebron in bedrijf. Met een onderzoeksboring op 4 kilometer diepte en twee geothermiebronnen op 2,3 kilometer is Trias Westland een uniek aardwarmteproject.

Bron: triaswestland.nl

 

Trias Westland is een initiatief van HVC, Capturam, Royal FloraHolland en een grote groep glastuinbouwondernemers. Deze partners hechten groot belang aan duurzaamheid en zien aardwarmte als een belangrijk alternatief voor aardgas.

 

One Response to Groei duurzame energie in Westland dankzij aardwarmte Trias Westland

  • de kassen voorzien van Zonnedaken. een hectare Zonnedak produceert 1 miljoen kWh. het Westland wordt Energieland.

Geef een reactie