Grootste zonnewarmtesysteem van Nederland geopend

Zonnewarmtesysteem: 9.300 m2 zonnecollectoren leveren ca.5.000 MWh warmte aan een kas voor de duurzame teelt van freesia’s

In glastuinbouwgebied Alton in het Noord-Hollandse Heerhugowaard is op vrijdag 4 oktober 2019 het grootste zonthermische project van Nederland in gebruik genomen. De opening werd feestelijk gevierd met inhoudelijke bijdragen van de Noord-Hollandse gedeputeerde Jack van der Hoek (Economie en Landbouw), Peter Raven namens Glastuinbouw Nederland en Monique Stam, wethouder van gemeente Heerhugowaard. Het betreft de installatie van 9.300 m2 aan zonthermische panelen, die warmte gaan leveren aan de naastgelegen kassen van Tesselaar Freesia. De hoeveelheid warmte die wordt opgewekt is vergelijkbaar met het jaarverbruik van ongeveer 300 huishoudens. Met het project is een investering van circa 3 miljoen euro gemoeid.

Zonnewarmtesysteem 1

Foto bron: bron Klomp Creative.jpg

Tesselaar Freesia

Pip Tesselaar, eigenaar van Tesselaar Freesia, is trots dat het systeem nu operationeel is. “Dit project heeft enkele jaren aan voorbereiding gekost. We zijn samen met Mol Freesia uit Nibbixwoud in 2015 begonnen met onderzoek naar het verduurzamen van onze freesiateelt. Dit bracht ons onder meer naar Denemarken, waar zonthermie al op grotere schaal wordt toegepast. Met het zonthermiesysteem oogsten we het hele jaar door warmte in de vorm van warm water. Deze warmte wordt vervolgens zo veel mogelijk direct toegepast om de kas te verwarmen. Een eventueel overschot aan warmte in de zomer slaan we vervolgens met een warmte-koude-opslag (WKO) systeem op in de grond. Tijdens zeer warme dagen pompen we koud water omhoog voor het koelen van de gewassen. In de winter werkt het andersom en pompen we het warme water omhoog en gaat het afgekoelde water weer de bodem in. De bodem blijft zodoende in balans.”

Eerste Zonnewarmtesysteem in Nederland op deze schaal

De regeling en installaties die nodig zijn om de zonnewarmte efficiënt te gebruiken zijn geïnstalleerd door het Westlandse bedrijf Certhon.Het zonnecollectoren systeem is gerealiseerd door G2Energy. Kees Molenaar, accountmanager bij G2 Energy: “Dit is de eerste keer dat een zonthermie-installatie op deze schaal in Nederland voor de glastuinbouw in gebruik is genomen. Groot voordeel van ons systeem is dat we werken met het ‘Drain-back-principe’. Hierdoor gaat er gewoon water door de collectoren, dit in tegenstelling tot bijna alle andere systemen die werken met glycol. De collectoren zijn in onze eigen fabriek in Nederland gemaakt. Een echt Hollands product dus, dat zich al ruim 30 jaar heeft bewezen, maar nu door alle ontwikkelingen in de energiesector een grote doorbraak meemaakt.”

zonnewarmtesysteem 2

Foto bron: bron Klomp Creative.jpg

Tot dusver werd dit systeem in Nederland alleen kleinschalig op daken toegepast met enkele tot tientallen panelen. Door het gebruik van de 9.300 m2 zonne-collectoren is de verwarming van de kassen van Tesselaar Freesia volledig CO2-neutraal.

Nog groter: Mol Freesia is gestart met aanleg installatie van 15.000 m2

Lang zal de installatie van Tesselaar Freesia niet de grootste zonnewarmtecollector van Nederland blijven. “Collega’s Marco en Jeroen Mol van Mol Freesia zijn onlangs gestart met de aanleg van een zonthermie installatie van 15.000 m2 bij hun vestiging aan de Overspoor 80 in Nibbixwoud. Deze installatie gaat 7.700 MWh aan warmte leveren, vergelijkbaar met bijna 500 woningen”, aldus kweker Pip Tesselaar.

Foto bron: bron Klomp Creative.jpg

Subsidie provincie Noord-Holland

Gedeputeerde Jack van der Hoek feliciteert Tesselaar Freesia met de ingebruikname van het innovatieve systeem. “Als voorzitter van de stuurgroep Alton ben ik trots dat dit project juist in het Altongebied is gerealiseerd en dat we als provincie vanuit het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma 500.000 euro kunnen bijdragen. Het Altongebied is hard op weg om één van de duurzaamste glastuinbouwgebieden van Nederland te worden. Dit project draagt daar substantieel aan bij en vormt een inspiratie voor andere ondernemers.”

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

Bron: Ontwikkelingsbedrijf NHN

 

Geef een reactie