Halen we de klimaatdoelen van het Energieakkoord wel op tijd

We kunnen de doelen van het Energieakkoord mogelijk toch nog halen. Maar volgens de Borgingscommissie van de SER is daarvoor wel een pakket aanvullende maatregelen nodig om extra energie te besparen en de productie van duurzame energie te versnellen. De tijd om het te realiseren is beperkt en daarmee een kritische factor. Daarom worden nieuwe afspraken de komende twee jaar intensief gemonitord. Dit is nodig om het tempo erin te houden. De maatregelen staan in de Uitvoeringsagenda van de Borgingscommissie van het Energieakkoord die naar het Kabinet is gestuurd.

Energieakkoord

Windmolenpark in Noordzee, spot vanaf Bergen aan Zee. Foto:  Heleen Sabel ©

Klimaatdoelen van het Energieakkoord

Vanwege de korte tijd die resteert, zijn ingrijpende maatregelen nodig om het doel van 100 PJ extra energiebesparing binnen bereik te brengen. Als belangrijkste maatregel komt er een informatieplicht in de Wet Milieubeheer. De Wet schrijft al jaren voor dat bedrijven besparingsmaatregelen moeten nemen die ze in vijf jaar terugverdienen. Dat zijn relatief eenvoudige maatregelen. De uitvoering van de wet liep tot nu toe gebrekkig. Er was te weinig zicht op wat bedrijven deden. Die krijgen nu de plicht te melden welke maatregelen ze hebben getroffen. Met de nieuwe informatieplicht kunnen inspecteurs gericht achterblijvers controleren.

Concrete prestatieafspraken

Het ministerie van EZK maakt met de gemeentes concrete prestatieafspraken over de uitvoering van deze maatregel. VNG en VNO-NCW zorgen voor een eenvoudig digitaal systeem waar bedrijven kunnen melden wat ze hebben gedaan om zich aan de wet te houden.

Energieakkoord 3

Zonnepanelen via woningbouwverenigingen. Foto:  Heleen Sabel ©

Fundamentele doorbraak

Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie: “Deze informatieplicht, een omgekeerde bewijslast, is een fundamentele doorbraak in de uitvoering van deze wet. Dit is nodig omdat in voorgaande jaren de handhaving van de wet niet effectief was  … Lees verder

Bron: www.duurzaamnieuws.nl

 

Geef een reactie