Insecten: chemische bestrijding gaat zijn doel voorbij

Insecten bestrijding: Het afgelopen jaar hadden we in Nederland meer dan ooit last van de eikenprocessierups, en als we de experts mogen geloven zullen er door de klimaatverandering in de komende jaren nog veel meer vervelende insecten bijkomen die we zullen moeten bestrijden. De vraag is hoe we dat het beste kunnen doen.

bestrijding

Natuurlijk pyrethrum, een stof die wordt gewonnen uit chrysanten, heeft een shockeffect op koudbloedige dieren zoals insecten.

Momenteel wordt er voor de bestrijding van vervelende insecten veelal gebruik gemaakt van chemische pesticiden, maar deze pesticiden brengen vaak een aantal problemen met zich mee. Zo zijn de werkende, chemische, stoffen in bestrijdingsmiddelen natuurlijk gif voor de insecten, maar vaak ook voor mens en dier, zo stelt onder andere Milieucentraal. Wanneer deze chemische stoffen worden ingeademd, of in je ogen of op je huid komen, kunnen ze klachten veroorzaken. Ook dood je met chemische middelen niet alleen insecten die overlast veroorzaken, maar ook alle andere insecten die in de buurt komen. Insecten zoals de bij, die we juist nodig hebben om de natuur in balans te houden en om ons te voorzien van voeding. Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen op deze manier de balans in de natuur verstoren.

Daarnaast zijn chemische bestrijdingsmiddelen ook nog eens enorm slecht voor het milieu. Deze middelen zijn synthetisch en laten altijd residu achter dat niet weg kan. Dit komt terecht in onze grond, in het water en in de lucht. Ook krijg je bij chemische bestrijding op termijn te maken met resistentie. Insecten passen zich aan de bestrijdingsmiddelen aan en kunnen hierdoor op termijn niet meer met een bepaald chemisch middel bestreden worden, waardoor je steeds weer op een ander middel over moet stappen. Het maakt daardoor uiteindelijk veel meer kapot dan nodig.

Een oplossing voor dit probleem vormen natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Voordat we gebruik maakten van chemische bestrijdingsmiddelen hadden we ook al manieren om insecten uit te roeien, die minstens even effectief zijn als de chemische oplossingen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan pyrethrum, een stof die wordt gewonnen uit chrysanten. Deze stof heeft een shockeffect op koudbloedige dieren, zoals insecten. Als insecten in de buurt van die stof komen sterven ze. Wanneer je deze stof gebruikt in een verdunde vorm, kan je ervoor zorgen dat enkel dieren tot een bepaalde grootte sterven, waardoor je enkel de insecten target die overlast veroorzaken, zoals bijvoorbeeld vliegen of de eikenprocessierups. Als je bijvoorbeeld een nestje van de processierups inspuit met natuurlijk pyrethrum, sterft deze gelijk af. Het nestje wordt dan zwart en kan vervolgens zonder problemen weggegooit worden, omdat de haartjes volledig ingekapseld zijn. Het nestje komt dan niet uit en zo komen er dus geen nieuwe rupsen bij. Pyrethrum kan gerichter gebruikt worden dan de meeste chemische bestrijdingsmiddelen, waardoor de balans in de natuur behouden wordt. Daarnaast is de stof ook niet schadelijk voor mens en dier, je kan er zonder problemen mee in aanraking komen.

Door de toenemende globalisering en de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met nieuwe insecten die onbekende ziekten en bacteriën met zich mee brengen. Uiteraard willen we deze blijven bestrijden, maar om dat effectief te kunnen doen zonder het klimaat nog meer in gevaar te brengen, moeten we wel gaan nadenken over de manier waarop. We willen immers niet dat de balans in de natuur verloren gaat. want als we zo doorgaan als we nu bezig zijn, dan blijft daar niet veel van over.

Betere bestrijding

Natuurlijke bestrijdingsmiddelen werken net zo goed als chemische en zijn vaak nog beter voor het milieu ook. Op analysenederland.nl leest u er meer over.

Door: Marjon Kruize

Bron: issuu.com

Via een van onze partners: Flybusters.eu / Flybusters.nl

 

Geef een reactie