Kabinet investeert flink in natuurherstel, maar pakt stikstofoverschot onvoldoende aan

Vrijdag presenteerde het kabinet maatregelen om stikstof terug te dringen en de natuur te herstellen. In de komende 10 jaar investeert het kabinet een substantieel bedrag en laat hiermee zien het belang van natuurherstel serieus te nemen. En dat is hard nodig. Insectensterfte en het verlies van bloemen en vogels dringen de natuur ieder jaar verder in de verdrukking. Natuur- en milieuorganisaties zien dat het kabinet kiest voor een historische trendbreuk.

Kabinet

Stikstofreductie te laag

Tegelijkertijd zijn natuur- en milieuorganisaties teleurgesteld over de aanpak van de stikstofuitstoot. De voorgestelde stikstofreductie is te laag. Daardoor blijft de natuur ook in de toekomst fors onder druk staan. In de helft van de natuurgebieden blijft de stikstofuitstoot tot 2030 te hoog. En zo raken we niet uit de stikstofimpasse. Het voorstel biedt slechts de helft van de reductie die nodig is. Bovendien wordt uitgegaan van streefwaarden, terwijl in de wet vastgelegde doelen nodig zijn. Alleen dan ontstaat zekerheid voor een gezonde leefomgeving en economische ontwikkeling. De organisaties gaan graag in gesprek met het kabinet over de mogelijkheden om de stikstofneerslag op de natuurgebieden in ons land verder te verlagen.

Bovenstaande reactie wordt onderschreven door: IUCN NL, IVN, LandschappenNL, de Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten.

Bron: ivn.nl

 

Geef een antwoord