Lector Hanzehogeschool wil windenergie aantrekkelijker maken

Lector Gerard Schepers heeft drie belangrijke doelen geformuleerd voor zijn lectoraat Windenergie. Hij wil de kosten van deze energie verlagen, de sociale acceptatie van windenergie vergroten en toekomstige professionals opleiden. Deze professionals dragen vervolgens bij aan de eerste twee doelen. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid, donderdag 10 oktober, wordt Gerard Schepers officieel geïnstalleerd als lector van de Hanzehogeschool Groningen door drs. H.J. Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur.

windenergie

Bekijk de korte film, die een indruk geeft over de lector en zijn onderzoek.

Een belangrijk uitgangspunt voor het lectoraat Windenergie is de opvatting dat de afhankelijkheid van niet-duurzame energiebronnen, zoals olie en gas, één van de allergrootste wereldproblemen vormt. Dit is onder meer het gevolg van de milieu- en klimaatbelasting van deze niet-duurzame bronnen. Ook zijn de niet-duurzame bronnen eindig en vaak afkomstig uit politiek instabiele regio’s. Dit zorgt voor continue onzekerheid wat betreft beschikbaarheid en prijs. Daarom wordt er meer en meer ingezet op duurzame energie.

Windenergie is veelbelovend

De toekomstige duurzame energievoorziening zal naar verwachting bestaan uit een mix van bronnen, waaronder windenergie. De Nederlandse overheid heeft harde doelen gesteld voor de energie transitie. In 2030 moet 70 procent van alle Nederlandse stroom uit duurzame energie komen. Een grote bijdrage hiervan komt van windenergie. Dit heeft onder meer te maken met de relatief lage kosten en het grote potentieel van deze energiebron.

Verlaging kosten, verhogen acceptatie

Belangrijke randvoorwaarden voor de succesvolle ontwikkeling van windenergie zijn een nog verdere verlaging van de kosten (of het verhogen van het rendement) en het verhogen van sociale acceptatie. Lector Gerard Schepers werkt aan beide vraagstukken met studenten, (docent-)onderzoekers en het bedrijfsleven. Zij zullen bijvoorbeeld onderzoeken welk effect het vergroten van de rotorbladen heeft op de productie van windenergie. Of om opbrengstverliezen die worden veroorzaakt door erosie proberen te voorspellen. Voor het verhogen van de sociale acceptatie wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het verminderen van het geluid dat een windturbine maakt.

Opleiden van gekwalificeerd personeel

Voor het ontwerpen plaatsen, controleren, bijstellen en repareren van de windturbines zijn veel gespecialiseerde arbeidskrachten nodig. Een tekort aan gekwalificeerd personeel dreigt. Daarom richt het lectoraat Windenergie zich met name op het onderwijs. De bestaande kennis wordt aangevuld met nieuw opgedane kennis vanuit onderzoeksprojecten van het lectoraat in samenwerking met het bedrijfsleven. Lector Gerard Schepers wil op deze manier een bijdrage leveren aan het verminderen van dit personeelstekort.

Lectoraat Windenergie

Het onderzoek van het lectoraat Windenergie vindt plaats in nauwe samenwerking met het onderwijsveld (zowel binnen als buiten de Hanzehogeschool) en het bedrijfsleven. De aanwezige en nieuw verworven kennis wordt benut in colleges, studentenprojecten, de minor Windenergie en de EUREC Master Renewable Energy. Het lectoraat Windenergie is verbonden aan het Instituut voor Engineering van de Hanzehogeschool Groningen en maakt tevens onderdeel uit van EnTranCe, Centre of Expertise Energy van de hogeschool.

Bron: www.hanze.nl 

 

Geef een reactie