Nieuwe investeringen Coca-Cola in verbeterde recycling m.b.t. ‘World Without Waste’-visie

Coca-Cola neemt het voortouw bij verbeterde recycling, waarmee verpakkingen die eerder waren uitgesloten van bepaalde recyclestromen, zoals gekleurde PET-flessen, kunnen worden omgezet in gloednieuwe PET- flessen. Het systeem kondigde onlangs twee investeringen aan teneinde de ontwikkeling te versnellen van baanbrekende technologieën voor verbeterde recycling, waarmee gerecycled plastic kan worden omgezet in PET dat kan worden gebruikt voor de drankflessen van het bedrijf. Anders dan mechanische recycling maakt verbeterde recycling het mogelijk om PET-plastic terug te winnen en te hergebruiken, zonder dat het materiaal inboet aan kwaliteit.

Coca-Cola

Ontwikkeling van de technologie voor PET-upcycling door Ioniqa Technologies. Foto via cocacolanederland.nl

Meer oude flessen voor maken nieuwe flessen

“Onze ambitie – onderdeel van onze World Without Waste-visie – is de kringloop van onze verpakkingen te sluiten door meer oude flessen te gebruiken voor het maken van nieuwe flessen”, zo legt Scott Pearson, Senior Director, Global R&D Engineering van The Coca-Cola Company, uit. “En verbeterde recycling is de volgende grote stap in die richting.”

Het bedrijf verstrekt een lening aan Ioniqa Technologies ten behoeve van de ontwikkeling van de technologie voor PET-upcycling, waarbij depolymerisatie wordt gebruikt voor het recyclen van plastic van verschillende kleur, kwaliteit en conditie tot gezuiverde bouwstenen waarvan vervolgens kleurloos, hoogwaardig PET kan worden gemaakt. Hierdoor komt de zo gewenste kringloopeconomie weer een stap dichterbij. Ioniqa bouwt op dit moment zijn eerste fabriek voor het upcyclen van PET- plastic in Nederland.

100% gerecycled Loop™ PET

Daarnaast heeft de samenwerkende inkoop van het Coca-Cola-systeem met Loop Industries, Inc., een kader vastgesteld voor erkende bottelaars voor het inkopen van 100% gerecycled Loop™ PET. Coca-Cola European Partners is de eerste bottelaar die een meerjarige leveringsovereenkomst sluit met Loop voor het gebruik van Loop™ PET in zijn verpakkingen in heel West-Europa in 2020. Dankzij deze kaderovereenkomst kan het Coca-Cola-systeem sneller meer gerecycled materiaal in zijn plastic flessen gebruiken.

World Without Waste-visie van The Coca-Cola Company

Deze overeenkomsten ondersteunen de World Without Waste-visie van The Coca-Cola Company, die is gericht op de gehele levenscyclus van verpakkingen: van de wijze waarop flessen en blikjes worden ontworpen en gemaakt, tot de manier waarop ze worden gerecycled en een andere bestemming krijgen. Het holistische plan, dat is gebaseerd op drie pijlers (ontwerpen, inzamelen, samenwerken), omvat ambitieuze doelstellingen om tegen 2030 verpakkingen met ten minste 50 procent gerecycled materiaal te vervaardigen, namelijk: het helpen inzamelen en recyclen van een fles of blikje voor ieder(e) fles of blikje dat het bedrijf verkoopt in 2030 en samenwerking met de sector, regeringen en lokale gemeenschappen om het wereldwijde probleem van plastic afval aan te pakken. De overeenkomsten met Ioniqa en Loop ondersteunen de ‘ontwerp’-pijler.

Geweldige kansen

“Deze twee overeenkomsten bieden geweldige kansen op weg naar een kringloopeconomie, doordat PET-afval van slechte kwaliteit wordt omgezet in zuiver PET dat geschikt is voor voedselverpakkingen”, aldus Robert Long, Chief Innovation Officer van The Coca-Cola Company. “We zijn vastbesloten te blijven investeren in het ontwikkelen van de juiste partnerschappen en initiatieven ter ondersteuning van onze doelstelling: een World Without Waste.”

Long voegt daar nog aan toe: “We hebben heldere targets die dit doel ondersteunen. Om dit te bereiken zijn verregaande samenwerkingsverbanden en partnerschappen nodig, net als innovatie en investeringen, zowel ter ondersteuning van een betere mondiale infrastructuur voor inzameling en recycling, als om bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame verpakkingsoplossingen in de toekomst.”

Mechanische recycling is het proces waarbij gebruikte plastic flessen worden ingezameld en gesorteerd: kleurloos PET wordt gescheiden van gekleurd materiaal, waarna het kleurloze materiaal in kleine stukjes wordt gesneden zodat het goed kan worden schoongemaakt en gewassen. Deze stukjes kunnen vervolgens worden gesmolten om er weer nieuwe flessen van te maken.

Verbeterde recycling is in feite upcycling

Verbeterde recycling maakt gebruik van depolymerisatie, waarbij het PET-plastic (polymeer) weer wordt omgezet in zijn oorspronkelijke bouwstenen (monomeren) die eenvoudiger kunnen worden gezuiverd. De monomeren kunnen dan weer opnieuw worden gepolymeriseerd tot het plastic hars, waarbij hoogwaardig PET-materiaal wordt gecreëerd. “Door gebruik te maken van deze efficiëntere processen voor verbeterde recycling hebben we niet de grote verliezen aan PET die we zien bij mechanische recycling. Aangezien de polymeer na ieder recyclingproces weer als nieuw is, kunnen we echt beginnen met het creëren van een gesloten kringloop voor het recyclen van PET”, aldus Pearson. “Verbeterde recycling is in feite upcycling: materialen die anders verloren gaan of worden gebruikt voor het maken van vloerkleden of textiel, kunnen nu worden omgezet in flessen, iedere keer weer.”

“Verbeterde recycling is een technologie die nodig is voor het aanjagen van een kringloopeconomie”, zegt Pearson. “Het is de volgende grote stap… maar het is niet de enige stap. Nog steeds willen we het gebruik van zuiver plastic tot een minimum beperken; we blijven proberen onze verpakkingen zo licht mogelijk te maken en zo weinig mogelijk materiaal te gebruiken. Al dit werk moet leiden tot ons uiteindelijke doel: een gesloten kringloop van onze verpakkingsmaterialen.”

Eerder dit jaar is het bedrijf lid geworden van de industriële adviesraad DEMETO, ontwikkelaars van de gr3n-technologie voor verbeterde recycling, een Europees project dat wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van Horizon 2020.

Kringloopeconomie voor plastic

De overeenkomsten zijn onderdeel van de veelzijdige aanpak van Coca-Cola om bij te dragen aan een kringloopeconomie voor plastic. Het bedrijf heeft ook de weg bereid voor het opschalen van nieuwe bio-based oplossingen, inclusief bio-based technologieën zoals de volledig recyclebare PlantBottle® verpakkingen van wel 30% plantaardig materiaal die in 2009 op de markt zijn gebracht, en blijft deze ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Coca-Cola heeft onlangs ook diverse stappen gezet ter ondersteuning van de ‘partner’-pijler van zijn World Without Waste-plan. The Coca-Cola Company maakte onlangs bekend dat het $ 15 miljoen heeft geïnvesteerd in Circulate Capital, een fonds voor leningen aan startende ondernemingen dat is opgericht voor het aanpakken van plastic in de oceanen in Zuid- en Zuidoost-Azië. Circulate Capital wil bedrijven en infrastructuur die strijden tegen plastic in de oceaan stimuleren en financieren.

Het bedrijf ondertekende ook het New Plastics Economy Global Commitment om plastic afval en vervuiling door plastic tegen te gaan aan de bron, onder leiding van de Ellen MacArthur Foundation en in samenwerking met UN Environment. De toezegging, die werd bekendgemaakt op 29 oktober tijdens de ‘Our Ocean Conference’ op Bali, is ondertekend door meer dan 250 organisaties. Daarin worden deelnemers opgeroepen om niet langer plastic verpakkingen te gebruiken die problemen geven of onnodig zijn, en over te stappen van verpakkingen voor eenmalig gebruik op verpakkingen die kunnen worden hergebruikt; om te innoveren zodat in 2025 100% van de plastic verpakkingen eenvoudig en veilig kan worden hergebruik, gerecycled, of gecomposteerd; en om minder plastic te produceren door de hoeveelheid hergebruikt of gerecycled plastic aanzienlijk te vergroten en er nieuwe verpakkingen of producten van te maken.

Lees meer over de voortgang die Coca-Cola boekt ten aanzien van zijn World Without Waste-visie.

Bron: www.cocacolanederland.nl

 

Geef een reactie