Onderzoek naar laadprofielen geeft inzicht in belasting stroomnet door laden elektrische auto’s en effect van slim laden

Data-onderzoekers van ElaadNL hebben laadprofielen opgesteld die inzicht geven op welke wijze het stroomnet belast wordt door het laden van elektrische auto’s in 2030. Ze hebben ook gekeken hoe de belasting verandert door het toepassen van slim laden. Slim laden zorgt voor een potentiële piekreductie van ten minste 47% bij thuisladen en 38% bij publiek laden. De opgestelde laadprofielen zijn gepubliceerd in de nieuwste ElaadNL Outlook.

laadprofielen

Afbeelding via elaad.nl

Groeiende aantal elektrische personenauto’s

Het groeiende aantal elektrische personenauto’s zorgt zonder het toepassen van slim laden voor steeds meer druk op het stroomnet. Naast inzicht in de groeiscenario’s van de aantallen elektrische auto’s, is het van belang het verwachte laadgedrag (de laadprofielen) van elektrische voertuigen goed in kaart te brengen. Zo ontstaat inzicht in de verwachte effecten van de groei van het aantal elektrische auto’s op de stroomvraag met en zonder het toepassen van slim laden.

Laadprofielen

Op basis van de data die op dit moment beschikbaar is, hebben de analisten van ElaadNL per type laadlocatie een regulier laadprofiel vastgesteld. Netbeheerders gebruiken deze profielen voor netimpact berekeningen van elektrische auto’s. In de profielen is een duidelijke ochtendpiek zichtbaar bij laadpunten op de parkeerplaatsen bij kantoor of werklocaties, terwijl er bij publieke laadpunten zowel een ochtend- als avondpiek te zien is. Bij thuisladen is de elektriciteitsvraag vooral in de avonduren dominant. De piek voor snelladers ligt tussen 11:00 – 17:00 uur. De laadprofielen zijn per locatie visueel samengevat voor een groep van 100 EV’s via drie indicatoren voor het vermogen: het gemiddelde, het 95e percentiel, en de piek.

laadprofielen 4

Afbeelding via elaad.nl

Slim laden heeft grote impact

Netbewust laden kan ervoor zorgen dat de pieken van het laden significant worden gereduceerd. Netbewust laden is een vorm van slim laden waarbij het laadvermogen wordt aangepast. De toepassing van netbewust laden via een trapsgewijs, statisch laadprofiel laat in de avond een potentiële piekreductie van 47% zien bij thuisladen en van 38% bij publiek laden. Samen zijn deze typen laadpunten naar verwachting goed voor 75% van de totale elektriciteitsvraag voor elektrische auto’s in 2030. De laadvraag wordt door netbewust laden verschoven naar de daluren. Het reduceren van de avondpiek is ook in de praktijk al mogelijk, zo blijkt uit de resultaten voor thuisladen van Smart Charging dienst van Jedlix en voor publiek laden in het Amsterdamse project FlexPower 3. De ervaringen in de praktijk zijn in lijn met de laadprofielen uit het data-onderzoek.

Volgens de onderzoekers is er nog meer reductie mogelijk wanneer niet alleen uitgegaan wordt van statische laadprofielen, maar wanneer er gebruik gemaakt kan worden van een dynamisch laadprofiel. In dat geval wordt gekeken naar de actuele belasting op het net en het optimaal gebruiken van vrije netcapaciteit … Lees verder

Download de ElaadNL Outlook

Lees verder op bron: elaad.nl

 

One Response to Onderzoek naar laadprofielen geeft inzicht in belasting stroomnet door laden elektrische auto’s en effect van slim laden

  • Laden met Zonnepanelen op Dak, Laden met een Zonnepark aangesloten op een Laadstation, Laden met Zonnestroom op parkeerplaatsen. Zonneparken langs snelwegen aangesloten op een Laadstation. een hectare produceert 1 miljoen kWh per jaar. met NIO Laadstations met Wisselbatterij, opslag Zonnestroom. ook voor bedrijven Zonnepanelen om de EVs te laden. Daar is geld mee te verdienen. ik heb Zon op Dak Laadpaal en EV. nooit meer tanken. 6 km per kWh. een hectare levert 1 miljoen kWh, 6 miljoen km.

Geef een reactie