Partners starten financiering voor waste-to-chemistry project in Rotterdam

Waste-to-chemistry: een consortium van bedrijven, bestaande uit Air Liquide, AkzoNobel Specialty Chemicals, Enerkem en het Havenbedrijf Rotterdam, heeft een ontwikkelingsovereenkomst gesloten voor de eerste investeringen in een geavanceerde waste-to-chemistry installatie in Rotterdam. De bedoeling is dat dit de eerste installatie van dit type in Europa wordt die een duurzaam alternatief biedt voor afvalverbranding, door plastic en gemengd afval om te vormen tot nieuwe grondstoffen voor de industrie.

Waste-to-chemistry

Afbeelding via netherlands.akzonobel.com/nl 

Duurzame investering

Met deze investeringen – voor detailengineering, het oprichten van een speciale joint-venture en het afronden van de vergunningsprocedure – is een bedrag van € 9 miljoen gemoeid. Het consortium streeft ernaar de finale investeringsbeslissing voor het project van naar schatting €200 miljoen later dit jaar te kunnen nemen en heeft de Rabobank aangesteld als adviseur voor het financieringsproces.

Nieuwe mechanismen

Realisatie van het project wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat werkt aan nieuwe mechanismen om opschaling van de nieuwe technologie te bevorderen en daarmee de transitie naar een koolstofarme economie te stimuleren. Ook is er ondersteuning vanuit de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij.​ De installatie kan 360.000 ton afval verwerken tot 220.000 ton of 270 miljoen liter ‘groene’ methanol. Dit is meer dan de totale jaarlijkse hoeveelheid afval van 700.000 huishoudens en vermindert de CO2-uitstoot met ongeveer 300.000 ton.

Belangrijke mijlpaal

“Dit is een belangrijke mijlpaal voor het project en een grote stap op weg naar een duurzame en circulaire chemische industrie,” aldus Marco Waas, directeur RD&I van AkzoNobel Specialty Chemicals en voorzitter van het consortium. “De overeenkomst komt op een zeer geschikt moment als je kijkt naar de huidige uitdagingen op het gebied van recycling van kunststoffen in Europa. We kunnen niet-recycleerbaar afval verwerken tot methanol, een essentiële grondstof voor een groot aantal alledaagse producten, zoals duurzame transportbrandstof. Aan de ene kant kan methanol in bestaande toeleveringsketens worden gebruikt als vervanger van fossiele grondstoffen. Aan de andere kant biedt dit het voordeel dat er geen CO2 wordt uitgestoten door afval te verbranden.”

Waste-to-chemistry

“Waste-to-chemistry is een goed voorbeeld van onze gezamenlijke benadering van innovatie en het inzetten van duurzaamheid voor economische waarde”, zegt Peter Nieuwenhuizen, Chief Technology Officer van AkzoNobel Specialty Chemicals. “We hebben de afgelopen maanden essentiële vooruitgang geboekt. De partners bereikten overeenstemming over hun inbreng en rollen. We zijn ook enorm verheugd over de samenwerking met de Nederlandse overheid en we verwelkomen de Rabobank als een financieringspartner. We kunnen nu volop aan de slag op weg naar een definitieve investeringsbeslissing later dit jaar.”

Exclusieve technologie

De installatie met de exclusieve technologie van het Canadese Enerkem wordt in het Botlek-gebied van de Rotterdamse haven gerealiseerd. Niet-recycleerbaar gemengd afval, waaronder plastic, wordt eerst verwerkt tot synthesegas en daarna tot schone methanol voor de chemische industrie en de transportsector. Methanol wordt nu nog meestal uit aardgas of kolen geproduceerd. De fabriek zal worden uitgerust met twee productielijnen. Dit is de dubbele capaciteit van de grootschalige installatie van Enerkem in Edmonton, Canada. De installatie in Rotterdam profiteert van de hypermoderne infrastructuur van de Rotterdamse haven, en van de samenwerking met Air Liquide en AkzoNobel voor het leveren van de benodigde zuurstof en waterstof. AkzoNobel is ook afnemer van de ‘groene’ methanol.

Bron: netherlands.akzonobel.com/nl

 

Geef een antwoord

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2021 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign