Proeven grootschalige waterstofproductie van start

Waterstofproductie: in Nederland gaan dit jaar meerdere projecten van start die de mogelijkheden van waterstof onderzoeken voor de industrie. Waterstof wordt een belangrijke energiedrager en grondstof in toekomstige duurzame energiemix. De projecten zijn proeven en studies naar productie, gebruik en infrastructuur van waterstof. Dat wordt nu voor de industrie gemaakt uit fossiele brandstoffen. Het broeikasgas CO2 wordt daarbij afgevangen, hergebruikt of opgeslagen. Waterstoftechnologie wordt op termijn gezien als de sleutel voor de energietransitie en komt daarom in bijna alle sectoren van het Klimaatakkoord aan bod. Dit was nieuws tijdens de Werkconferentie Topsector Energie op 4 oktober. Hier kwam de eerste waterstofboot Ecolution van Nederland aan in de Rotterdamse haven.

waterstofproductie

Duurzame systeembrandstof en grondstof

De grootste aantrekkingskracht van waterstof zit in de rol van ‘duurzame systeembrandstof’: Toekomstige waterstof maakt het mogelijk om de energie uit het sterk wisselende aanbod van duurzame elektriciteit uit zon en wind vast te leggen. Dit kan in een vorm die in grote hoeveelheden is op te slaan, te transporteren, en weer in te zetten waar dat nodig is. Waterstof kan worden gebruikt als grondstof en brandstof, ook voor het (weer) opwekken van elektriciteit zonder broeikasgassen.

Opschaling en innovatie

De waterstof van de toekomst is broeikasgasvrij maar moet nog een langere ontwikkeling doormaken. Alleen als grootschalige CO2-opslag snel mogelijk wordt, kan waterstof snel gaan bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Deze waterstof wordt met duurzaam opgewekte elektriciteit gemaakt uit water. Daarvoor is het nodig dat er voldoende duurzame elektriciteit beschikbaar is. Opschaling en innovatie moeten de kostprijs sterk omlaag brengen.

Brede samenwerking

De brede samenwerking van industriële partijen, samen met energiebedrijven, kennisinstellingen en netwerkbedrijven, kan werkelijk een versnelling veroorzaken richting een volledig duurzaam systeem gebaseerd op groene waterstof. Ook zal Nederland door deze grootschalige samenwerking internationaal een belangrijke rol kunnen vervullen. “Deze projecten markeren de eerste, belangrijke stappen naar serieuze CO2-emissiereductie in een zeer belangrijke sector, namelijk de industrie.” Jörg Gigler; Directeur TKI Nieuw Gas.

Grootschalige waterstofproductie

De samenwerking is mogelijk door de financiering van het ministerie van EZK, begeleid door TKI Energie en Industrie en TKI Nieuw Gas onder de vlag van Topsector Energie, en het Institute for Sustainable Proces Technology (ISPT).

Lees meer over de Projecten grootschalige waterstofproductie

Bron: www.topsectorenergie.nl

 

Geef een reactie

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2021 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign