Regionale en landelijke uitrol van waterstof. Richtlijnen kansrijke initiatieven

Netbeheerders krijgen steeds vaker vragen van initiatiefnemers, beleidsmakers en stakeholders over de opstart van waterstofprojecten en welke rol de netbeheerders daarin kunnen spelen. In de landelijke en regionale uitrolstrategie waterstof lichten de netbeheerders hun perspectief hierop toe: een beschouwing op de ontwikkelingen in de markt, uitleg over de stapsgewijze ontwikkeling van de infrastructuur en overwegingen voor participatie aan nieuwe projecten.

van

Afbeelding via netbeheernederland.nl 

Veranderingen in het energielandschap

De veranderingen in het energielandschap zorgen ervoor dat er steeds meer aandacht is voor de mogelijkheden van alternatieve, duurzame gassen. Naast groen gas is waterstof een veelbelovende energiedrager, omdat deze op termijn klimaatneutraal kan worden ingezet voor het verduurzamen van de industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving. Bijvoorbeeld als vervanger voor aardgas in de procesindustrie, het verwarmen van woningen of het faciliteren van emissievrij transport over weg, water en in de lucht.

Meer belangstelling voor waterstof

Vanwege de grote hoeveelheid mogelijkheden is er vanuit de markt dan ook steeds meer belangstelling om waterstof in te gaan zetten. De netbeheerders zien waterstof als integraal onderdeel van de stap van een fossiel naar een duurzaam energiesysteem en stimuleren daarom de totstandkoming van kansrijke initiatieven vanuit de markt. Het groeiend aantal initiatieven dwingt hen echter ook om keuzes te maken.

Lees verder

Lees verder in De visie op de landelijke en regionale uitrol van waterstof hoe zij deze keuzes maken en wat zij de komende jaren aan belangrijke ontwikkelingen verwachten in de totstandkoming van een energiesysteem met waterstof. Of bekijk de visual.

Bron: netbeheernederland.nl

 

One Response to Regionale en landelijke uitrol van waterstof. Richtlijnen kansrijke initiatieven

  • Dit gaat dus niet goed. Acht jaar langer op onze handen zitten, ’ter voorbereiding op’ een (mogelijke) uitrol van waterstof? Terwijl waterstof en andere duurzame gassen (zie deze zelfde visie) onmisbaar zijn voor een (ecologische) toekomst, dus onder andere ‘los’ van Russisch gas, Saudische olie en Congo-Chinese kobalt? Alle punten uit deze visie zijn terecht en nodig. Maar het maakt ook duidelijk dat we niet meer kunnen zonder een échte visie of beter gezegd: een Massive Transformative Purpose vanuit de regering. Bijvoorbeeld om het jaar 2030 te bestempelen als het ‘de knop om’- jaar, waarin alle huidige aardgasgebruikers in Nederland naar óf groengas of waterstof zijn overschakeld. En dus niet de netwerkbeheerders, maar het feitelijke netwerk zélf ‘ready’ moet zijn voor fijnmazige waterstofdistributie. En de markt, inclusief de netwerkbeheerders, daar dus ook volgas op in kunnen en zullen zetten. Nederland, delta van ondernemerschap, innovatie en distributie, en kampioen ‘aanpassen op grillend der natuur’ is aan de bal hier, om de leidende rol te pakken in Europa en daarmee indirect intercontinentaal leiderschap tonen in een wereld die, zowel ecologisch als maatschappelijk wel wat nieuw leiderschap kan gebruiken.

Geef een reactie