Start groen gas in Zeeuws-Vlaanderen; samenwerking Enduris, Aben Green Energy en GTS

Enduris: Aben Green Energy is gestart met het aanbieden van groen gas. Op het bedrijventerrein Axelse Vlakte bij Westdorpe produceert Aben biogas dat wordt opgewerkt tot groen gas. Vanaf daar wordt het groene gas ingevoed in het regionale gasnet van netbeheerder Enduris en het landelijke gasnet van Gasunie Transport Services (GTS).

Op jaarbasis gaat het om ongeveer 18 miljoen kuub groen gas, waarmee ongeveer 25% van de woningen in Zeeuws-Vlaanderen (12.000) van gas kunnen worden voorzien. Omdat groen gas aan dezelfde strenge kwaliteitseisen moet voldoen als bij de invoeding van aardgas, controleren de netbeheerders GTS en Enduris bij de invoeding van Aben in het Zeeuwse gasnet de gaskwaliteit.

Enduris

Groen gas als duurzaam alternatief

Groen gas is één van de duurzame alternatieven voor aardgas. Volgens het Klimaatakkoord is er in 2030 2 miljard kubieke meter groen gas nodig voor de duurzame verwarming van woningen en gebouwen. Dat is meer dan momenteel wordt geproduceerd. De Nederlandse netbeheerders nemen daarom gezamenlijk maatregelen om de invoeding van groen gas mogelijk te maken en te bevorderen.

Consumenten merken geen verschil tussen aardgas en groen gas. Gasfornuizen of cv-ketels hoeven niet te worden aangepast. Daarnaast kan groen gas over de bestaande gasnetten van de netbeheerder worden getransporteerd.

Aben

Niels Peters, commercieel manager Aben: “Wij willen door middel van het hergebruiken van organische reststromen onze bijdrage leveren aan een circulaire economie. Met onze bijdrage kunnen wij volledig CO2-neutraal een gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen voorzien van groen gas en kunnen we de teruggewonnen CO2 leveren aan de glastuinbouw, waardoor de cirkel weer rond is. Een mooi voorbeeld van een duurzame circulaire economie!”

Enduris

Koen Verbogt, directeur Enduris: “Het is onze missie om samen te werken aan een leefwereld vol nieuwe energie. Groen gas is een van de wegen waarlangs we de energietransitie kunnen bespoedigen om uiteindelijk te komen tot een CO2-neutrale samenleving.”

GTS

Jeroen Zanting, manager Assets GTS: ‘‘De verduurzaming van de miljoenen bestaande woningen is een enorme uitdaging. De bestaande gasinfrastructuur in combinatie met de toenemende productie van groen gas zorgt dat we die duurzame toekomst sneller dichterbij kunnen halen. Op zo’n manier dat de energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar blijft.’

Bron: www.enduris.nl

 

Geef een reactie