Uniek fieldlab voor aardwarmte in Rijswijk vandaag van start

Het ‘Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy’ is vandaag geopend. Het centrum is een uniek fieldlab waar aardwarmteprojecten op ware schaal getest kunnen worden.

Aardwarmte kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie; in 2050 kunnen we met aardwarmte in een kwart van de warmtebehoefte in Nederland voorzien. Om die ontwikkeling te versnellen, hebben het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Energie Beheer Nederland, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rijswijk en TNO het Rijswijk Centre for Sustainable Geo Energy (RCSG) opgericht.

fieldlab

Uniek fieldlab voor aardwarmte in Rijswijk geopend. Op de foto van links naar rechts: Armand van de Laar, wethouder gemeente Rijswijk, Sandor Gaastra, directeur-generaal bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ton de Jong, directeur TNO EnergieTransitie, Berend Potjer, gedeputeerde energie, provincie Zuid-Holland en Jan Willem Hoogstraten, ceo Energie Beheer Nederland (EBN). Foto via zuid-holland.nl

Uniek fieldlab voor aardwarmte

Het RCSG bevindt zich in het voormalige ‘boorput onderzoeks- en testcentrum’ van Shell in Rijswijk. Bedrijven uit de hele wereld die actief zijn op het gebied van aardwarmte kunnen gebruikmaken van het geavanceerde laboratorium. Alle faciliteiten zijn aanwezig om onder hoge druk en temperatuur te experimenteren met nieuwe boortechnieken en materialen. Bijna alle ondergrondse condities in Nederland kunnen worden nagebootst. Wereldwijd bestaan er slechts enkele vergelijkbare centra.

Berend Potjer, gedeputeerde energie, provincie Zuid-Holland: “We zijn er trots op dat dit centrum in onze provincie staat omdat we zo voorop kunnen blijven lopen op het gebied van geothermie. We hebben op dit gebied immers al veel expertise opgebouwd en dat is ook niet zo raar: Zuid-Hollandse bodem is zeer geschikt voor aardwarmte als bron. Bovendien hebben we in deze drukbevolkte provincie een grote warmtevraag. Zo komen vraag en aanbod mooi bij elkaar. Na het pionierswerk van de afgelopen jaren is het nu tijd om op te schalen en naast kassen ook huizen te gaan verwarmen met aardwarmte.”

Belang van aardwarmte

De winning van aardwarmte kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie. De verwachting is dat geothermie in 2050 ongeveer een kwart van de totale vraag naar warmte in ons land levert. Daarvoor is veel innovatie nodig. Aardwarmte moet kosteneffectiever worden, met blijvende aandacht voor veiligheid. Het RCSG biedt de mogelijkheid deze innovaties onder de hoge druk- en temperatuurcondities in de ondergrond te ontwikkelen en te testen.

Toegankelijk voor bedrijven

Het centrum is toegankelijk voor bedrijven die willen experimenteren met nieuwe boortechnieken en materialen (of deze willen testen), voor aardwarmte of andere duurzame toepassingen. Het verschaft ze toegang tot moderne faciliteiten waar ze anders niet of moeilijk gebruik van kunnen maken. De bedrijven hoeven nu niet zelf te investeren in testfaciliteiten. Dat is normaal gesproken veel te duur waardoor potentieel mooie vindingen ongebruikt blijven.

Nabootsen praktijk

Het centrum beschikt over 20 installaties die het hele spectrum van boren in de ondergrond bestrijken. Er staat een grote boorinstallatie boven een bijna 400 meter diepe put, waarin nieuwe materialen en technieken zijn te testen. Er zijn hydraulische persen van 300 en 400 ton, drukvaten tot 1.000 bar en leidingenstelsels om vloeistoffen in te pompen en te testen. Ondergrondse condities zijn reëel na te bootsen om vast te stellen hoe materialen en componenten zich onder hoge druk of bij hoge temperaturen gedragen op kilometers diepte.

Kijk op www.tno.nl voor de reacties van de andere partners: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Energie Beheer Nederland, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rijswijk en TNO.

Bron: www.zuid-holland.nl

 

One Response to Uniek fieldlab voor aardwarmte in Rijswijk vandaag van start

  • het vorige artikel ging over warmte uit de lucht. werkt perfect overal en onbeperkt aanwezig.
    goedkoop, snel te installeren, energieneutraal. geen biomassa ontbossing, geen geo-energie met boringen met aardbevingen, Google Groningen geo-energie

Geef een reactie