Vervanging van riolering: kans voor duurzaam bedrijventerrein

In Capelle aan den IJssel gaat bedrijventerrein Capelle West flink op de schop vanwege vervanging van de riolering. Dit betekent een forse ingreep in de openbare ruimte, die kansen biedt voor verduurzaming van het bedrijventerrein. Door dit natuurlijk moment goed te benutten kan een grote sprong naar een duurzaam bedrijventerrein worden gemaakt. Stimular onderzocht de kansen om het bedrijventerrein te vergroenen, meer circulair te maken en om de CO2-uitstoot te verminderen.

bedrijventerrein

Bedrijventerrein Capelle West. Foto via stimular.nl

Capelle aan den IJssel: duurzaamheid bedrijventerrein

Net als heel veel bedrijventerreinen is bedrijventerrein Capelle West grotendeels verhard terrein. Groen is er bijna niet te vinden. Temperaturen lopen in de zomer op tot boven de 40°C en na hevige regenbuien ontstaat wateroverlast. Meer groen en ingrepen in de infrastructuur helpen om deze problemen te voorkomen.

Onderzoek verduurzamen bedrijventerrein

Stimular onderzocht welke maatregelen de meeste impact hebben bij de verduurzaming van het bedrijventerrein. Hierbij werd de huidige situatie op het terrein in kaart gebracht, werden de plannen voor vervangen van riolering en bestrating geanalyseerd en ging Stimular in gesprek met de ondernemers op het terrein. Dit leverde een lange lijst met mogelijke maatregelen op, waarbij Stimular de benodigde inspanningen en de impact zichtbaar heeft gemaakt. Dit helpt de gemeente en ondernemers om keuzes te maken en tot een duurzaam bedrijventerrein te komen.

Vergroening van bedrijventerrein

Omdat voor de werkzaamheden de verharding verwijderd wordt, ligt daar een kans om het terrein klimaatbestendiger te maken. Door niet opnieuw meer te kiezen voor asfalt, maar voor tegels neemt de hitte op het terrein af en wordt waterafvoer verbeterd, zeker in combinatie met bufferblocks onder de verharding en aanleg van goten.

Meer groen aanbrengen in de openbare ruimte is lastiger. Naast de wegen over het terrein is er vrijwel geen openbare ruimte. Alleen een smalle strook langs de bedrijfskavels zou voorzien kunnen worden met groen, maar daar mee worden de opritten van de bedrijven geblokkeerd. Het voorstel is daarom om de strook van grastegels te voorzien. Verder is het mogelijk om bij de entrees de grasvelden biodiverser in te richten met bloeiende inheemse beplanting.

Om het terrein verder te vergroenen is samenwerking met de ondernemers noodzakelijk. Zij kunnen op hun eigen terrein nog veel vergroenen, onder andere met geveltuinen, groene gevels, sedumdaken en verwijderen van onnodige verharding. Diverse ondernemers hebben aangegeven hier aan mee te willen werken, als een aantal zaken zoals aanleg en onderhoud collectief worden georganiseerd.

Circulair materiaalgebruik

Vervanging van de riolering en de verharding schept ook kansen voor circulair materiaalgebruik. Denk aan maximaal hergebruik van het aanwezige materiaal en keuze voor circulaire materialen voor nieuw benodigd materiaal.

Platform voor energiehandel

Veel ondernemers hebben al zonnepanelen op het dak liggen of hebben concrete plannen om deze te plaatsen. Ze hebben vragen over de toekomst van zonnepanelen, vanwege de toenemende problemen met netcongestie en de afbouw van salderen. Ondernemers willen graag overschotten aan zelf opgewekte elektriciteit delen met andere bedrijven op het bedrijventerrein. Een energiehandelsplatform is een geschikte oplossing om dit mogelijk te maken. Het platform lost netcongestie niet direct op, maar maakt ondernemers wel meer bewust van hun energieverbruik. Daarnaast wordt een samenwerking opgebouwd, die later ingezet kan worden om een grote batterij te plaatsen op het bedrijventerrein.

Door: Stefan Romijn, adviseur Stimular

Bron: stimular.nl

 

Geef een reactie