Voorstel ISO Technical Committee voor Circulaire Economie

Circulaire Economie staat overal sterk in de belangstelling. Nederland wil in 2050 circulair zijn. Ook wereldwijd zijn er grote ambities op dit gebied. Internationale afspraken zijn daarom belangrijk. Frankrijk heeft een voorstel gedaan om een ISO/TC ‘Circular Economy’ op te richten. NEN organiseert op dinsdagmiddag 11 september een informatiebijeenkomst, waarin het voorstel wordt toegelicht. U bent van harte uitgenodigd.

ISO-normen zijn internationale afspraken tussen belanghebbenden die breed gedragen zijn. Ze worden ontwikkeld op basis van consensus. De voorgestelde Technical Committee (TC) gaat normen en richtlijnen ontwikkelen die praktische handvatten bieden voor bedrijven en organisaties die circulair denken als uitgangspunt nemen voor hun bedrijfsvoering.

circulaire economie

Voorlopig werkprogramma

Er is nog geen vastomlijnd werkprogramma. In het Franse voorstel worden onder meer de volgende onderwerpen genoemd:

  • Een managementsysteemnorm voor circulaire economie; Deze norm zal eisen beschrijven voor inbedding van alle relevante aspecten van circulair denken en werken in het managementsysteem van een organisatie. Dit helpt een organisatie om haar beleid inzake circulaire economie praktisch in te vullen, programma’s uit te voeren en resultaten zichtbaar te maken.
  • Een richtlijn voor implementatie van circulaire economie; Deze richtlijn zal praktische handvatten geven om circulaire economie integraal onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoering.
  • Richtlijnen voor ondersteunende technieken en specifieke aandachtspunten bij circulaire economie; Hierbij wordt gedacht aan terminologie, prestatie-indicatoren, samenwerking in ketens en industriële symbiose.

Verhalen uit de circulaire praktijk

Bij oprichting van de ISO/TC kunnen leden zelf voorstellen doen voor normen en richtlijnen die zij belangrijk vinden. Er zijn al ISO commissies die aan specifieke deelonderwerpen van circulaire economie werken, zoals ecodesign en duurzaam inkopen. Daarmee zullen samenwerkingsverbanden worden aangegaan. Zo kan op een coherente manier een bijdrage worden geleverd aan bevordering van circulaire economie in het internationale handelsverkeer en de implementatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Download het voorstel voor de oprichting van de ISO/TC Circular Economy.

Informatiebijeenkomst 11 september

NEN organiseert op dinsdagmiddag 11 september in Delft een informatiebijeenkomst, waarin het voorstel verder wordt toegelicht en besproken. Meld u hiervoor aan via NEN Evenementen.

Consultatie Nederlandse belanghebbenden

Nederlandse belanghebbenden, ongeacht hun eventuele aanwezigheid bij de informatiebijeenkomst, kunnen vóór 1 september 2018 hun schriftelijke reactie op het voorstel geven via het vragenformulier. Hierin kan worden aangegeven of er steun is voor het oprichten van een TC voor circulaire economie, maar ook of er opmerkingen zijn over de scope van de voorgestelde TC en de onderwerpen die zijn genoemd voor het werkprogramma.

Kortom

NEN biedt 3 mogelijkheden om je mening te vormen en te geven: 1. het voorstel bekijken 2. een vragenlijst invullen (voor 1 september) 3. de info bijeenkomst bezoeken op 11 september.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit voorstel: Dick Hortensius, consultant normontwikkeling, telefoon 015 2 690 115 of e-mail mm@nen.nl.

 

Geef een reactie