Wasa bereikt als ’s werelds eerste knäckebröd-merk 100% CO2-compensatie

Wasa vermindert haar CO2-uitstoot en compenseert de resterende CO2-uitstoot door het ondersteunen van projecten gericht op zonne-energie en het behoud van regenwoud

Wasa heeft als ’s werelds eerste knäckebröd-merk 100% CO2-compensatie bereikt. De voedingsmiddelenindustrie heeft een behoorlijke impact op de planeet. Productie van levensmiddelen is een primaire bron van broeikasgassen die bijdragen aan klimaatverandering. Daarom begon Wasa in 2010 een missie om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit deed het merk door de CO2-uitstoot van haar bakkerijen met 82% te verminderen en door het aandeel volledige recyclebare verpakkingen te verhogen naar 99%. Door het ondersteunen van zonne-energieprojecten en het promoten van het behoud van het Peruaanse regenwoud compenseert Wasa elk jaar 94.000 ton CO2-uitstoot en behaalt het knäckebröd-merk nu een netto-nul uitstoot. Een dubbele mijlpaal, want Wasa bestaat dit jaar ook 100 jaar!

Wasa

Wasa is nu 100% CO2-gecompenseerd, van akker tot schap, enerzijds door het verminderen van de eigen uitstoot en anderzijds door het compenseren van de resterende CO2-uitstoot middels het ondersteunen van projecten gericht op zonne-energie en het behoud van regenwoud.

Het bijhouden en verminderen van uitstoot

Wasa houdt haar CO2-voetafdruk bij en werkt actief aan de vermindering ervan – van de akker tot het schap. Initiatieven die de afgelopen jaren zijn geïmplementeerd, zijn onder andere een toename van het transport per spoor en de lancering van verschillende energiebesparende projecten. Bovendien koopt Wasa 100% hernieuwbare energie aan – de herkomst hiervan is gecertificeerd – dat geleid heeft tot een vermindering van 20% op de totale CO2-uitstoot.

Compenseren voor 100%

Na de inspanningen van Wasa om de emissies te beperken, stoot Wasa nog ca. 94.000 ton CO2 uit. Dat komt overeen met ongeveer 16.000 autoritten rond de aarde 1). Om deze resterende uitstoot te compenseren, draagt Wasa bij aan diverse gecertificeerde VCS-projecten 2) die sociale, ecologische en economische voordelen creëren in overeenstemming met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN).

Zo draagt Wasa bij aan een regenwoud beschermingsprogramma in Peru: het Madre De Dios project. Het betrokken gebied is één van ’s werelds grootste hotspots op het gebied van biodiversiteit. Het project helpt ontbossing te voorkomen, beschermt de biodiversiteit en het levensonderhoud van de lokale bevolking. Daarnaast draagt Wasa ook bij aan het Saur India Project, dit omvat de installatie van zonnepanelen in verschillende Indiase staten. De totale capaciteit van het project is 120 megawatt, dat daarmee in de plaats komt van elektriciteit die grotendeels wordt opgewekt door fossiele brandstoffen.

Dubbele mijlpaal

Wasa is opgericht in 1919, en bestaat dit jaar dus 100 jaar. Wasa richt haar blik nu op de toekomst. Met de realisatie van 100% CO2-compensatie in dit jubileumjaar komt Wasa op voor de planeet. Een dubbele mijlpaal die laat zien dat Wasa iedereen wil helpen een betere keuze te maken – voor henzelf en voor de toekomst van de planeet.

Voor meer informatie, kijk op: www.wasaco2.com/nl

1) Uitgangspunten : benzinemotor, middelgrote auto en een wereldomtrek van 40.000 km.
2) Het VCS-programma is wereldwijd het grootste programma ter vermindering van broeikasgassen. Projecten die hieronder vallen moeten voldoen aan strenge eisen om gecertificeerd te worden.

Over Wasa

Wasa is opgericht in 1919 en is nu het grootste knäckebrödmerk ter wereld. In 1999 werd Wasa onderdeel van de Barilla Groep. De Wasa-bakkerijen staan in Filipstad in Zweden, en in Celle in Duitsland. Vanuit deze twee locaties bakken we knäckebröd en andere producten voor vele landen over de hele wereld. De grootste markten voor Wasa buiten Zweden zijn de overige Scandinavische landen en Duitsland op de voet gevolgd door Nederland, Frankrijk, de VS, Polen en Italië.

De Barilla Groep

Barilla is opgericht in 1877 als een brood- en pastawinkel in Parma. Het bedrijf is nu een van Italië‘s grootste voedingsconcerns, wereldleider op de pastamarkt en de nummer één in kant-en-klare sauzen op het vasteland van Europa, in bakkersproducten in Italië en in knäckebröd in Scandinavië. De Barilla Groep heeft 28 productielocaties (14 in Italië en 14 verspreid over andere landen) en exporteert naar meer dan 100 verschillende landen.

Ieder jaar produceren de fabrieken ongeveer 1,800,000 ton aan levensmiddelen, die worden genuttigd door consumenten overal ter wereld. Hieronder vallen de merken Barilla, Mulino Bianco, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina en Vesta, Misko, Voiello, Gran Cereali, Pan di Stelle en Academia Barilla.

Toen Pietro Barilla in 1877 zijn winkel opende, wilde hij in de eerste plaats goed eten maken. Vandaag de dag is dat beginsel de missie van Barilla: ‘Good for You, Good for the Planet’. ‘Good for You’ staat voor het voortdurend verbeteren van onze producten, het aanmoedigen van een gezonde levensstijl en een verbetering van de wereldwijde toegang tot voedsel en de sociale saamhorigheid. ‘Good for the Planet’ staat voor het bevorderen van duurzame productieketens en het terugdringen van zowel de CO2-uitstoot als het waterverbruik tijdens de productie.

Voor meer informatie, kijk op: www.barillagroup.com; Twitter: @Barillagroup

 

Geef een antwoord