Zonnestroom: 50 procent meer, wind gelijk

De productie van zonnestroom groeide het afgelopen jaar met meer dan 50 procent. De hoeveelheid duurzame energie uit windmolens bleef ongeveer gelijk. De hoeveelheid duurzame stroom steeg naar schatting van 15 naar 17 procent. Van het totale energieverbruik in Nederland was afgelopen jaar naar schatting 7,3% duurzaam. In 2017 was dat 6,6%. Dit blijkt uit de jaarcijfers van Energieopwek.nl, de site van het Energieakkoord die real-time de productie van duurzame energie toont.

Meer panelen: zonnestroom

Zonnepanelen leverden 12,5 PetaJoule (PJ) aan elektriciteit, tegen 8 PJ in 2017. Eén PetaJoule is gelijk aan het jaarverbruik van 15.000 huishoudens. De toename kwam door het zonnige jaar, maar vooral door de groei van het aantal zonnepanelen. Met deze productie dekt zonnestroom 3 procent van de landelijke stroomvraag. Afgezet tegen het totale energieverbruik levert zon 0,6 procent van het totaal.

Nauwelijks extra vermogen

De jaarproductie van windenenergie bleef met 39 PJ ongeveer gelijk aan vorig jaar. Daarvan kwam 25 PJ van land en 14 PJ van zee. Windenenergie dekt daarmee een kleine 9 procent van de stroomvraag en 1,8 procent van het totale Nederlandse energieverbruik. De productie steeg nauwelijks omdat er bijna geen nieuwe capaciteit bijkwam. Er kwam ongeveer net zoveel vermogen bij als er werd weggehaald.

zonnestroom

Bijstook nieuw

De stroomproductie uit biomassa steeg wel van 17 PJ naar 21 PJ. Die groei kwam vooral door het bijstoken van biomassa in kolencentrales. In 2017 gebeurde dat bijna niet. Biomassa levert nu 5 procent van de Nederlandse stroomvraag.

Groei andere bronnen

Ook de productie uit veel andere, kleinere bronnen groeide het afgelopen jaar. Het totaal aan hernieuwbare productie steeg van 6,6 procent naar 7,3 procent ofwel van 140 PJ naar 154 PJ. Bij Energieopwek.nl is de productie van alle bronnen te zien.

Meer duurzame bronnen

Op de site zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming. Energieopwek.nl is een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan hernieuwbare energie wordt opgewekt.

Bron: SER-Borgingscommissie www.energieakkoordser.nl

 

Geef een antwoord

Duurzaam Actueel wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: 

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2023 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign