Een duurzaam Nederland door intelligente energiedistributie

Een versnelde overstap van fossiele naar duurzame energiebronnen is een voorwaarde om de gestelde klimaatdoelstellingen uit het Parijs-akkoord te behalen. Een door Kabinet Rutte III beoogde emissiereductie van 49 procent in 2030 is alleen haalbaar door slim gebruik van (big)data. ValueA draagt met data-gedreven oplossingen bij aan een intelligent distributienet en versnelt zo de Nederlandse energietransitie.

Efficiënte en beheersbare energietransitie

Nieuwe vormen van energieopwekking, zoals zonne- en windenergie, vragen om innovatie van het Nederlands energiedistributienet. Deze energietransitie heeft grote gevolgen voor netbeheerders en energieleveranciers. Met gedetailleerde prognoses maakt ValueA de gevolgen inzichtelijk. Het bedrijf ontwerpt en bouwt intelligente software waarin beschikbare data van klanten wordt gecombineerd met externe databronnen, waaronder informatie afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Doelgerichte analyses tonen en voorspellen vervolgens het gebruik van zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen voor elektrisch vervoer. Trends en prognoses over duurzame energievormen worden zo inzichtelijk per gemeente, buurt en wijk. Dit maakt het voor netbeheerders mogelijk om invulling te geven aan een slim toekomstig energiedistributienet voor een efficiënte en beheersbare energietransitie.

energiedistributie

Meetbare toegevoegde waarde

De verzamelde data biedt, naast inzicht in de energietransitie, tevens mogelijkheden voor het actief optimaliseren van assetmanagement. De software van ValueA detecteert ongewone activiteiten en maakt prognoses voor de berekening van de levensduur van de netkabels, de netbelasting, capaciteit en benuttingsgraad. Deze informatie stelt netbeheerders in staat om investeringsbeslissingen te nemen over uitbreiding, onderhoud en vervanging van de gas- en elektriciteitsnetten en geeft hen de mogelijkheid om netverliezen, door bijvoorbeeld illegale hennepkwekerijen, op te sporen. Daarnaast draagt het inzicht in het net bij aan verhoogde veiligheid voor monteurs.

Over ValueA

ValueA is in 2015 opgericht door Richard Bosgraaf, Marcel van den Berg en Ad Schellevis. Een drietal ondernemers met ruime ervaring in de energiesector bij onder andere EDSN, Alliander, Enexis en Stedin. ValueA streeft naar innovatie in de energiebranche en het intelligenter maken van het energiedistributienet voor een beheersbare en duurzame energietransitie. Het bedrijf ambieert uit te groeien tot de partner voor bedrijven in de energiesector en hen te ondersteunen in de uitdagingen van de energietransitie. Door het combineren van interne en externe databronnen en het inzetten van geavanceerde software is het voor ValueA mogelijk om gedetailleerde prognoses te maken en samen met hen vorm te geven aan het toekomstige energiedistributienet. ValueA beschikt over een uitgebreid netwerk van partners op het gebied van onder andere IT-infrastructuur, 24/7 support en business implementatie.

Kijk voor meer informatie op www.valuea.org

 

Geef een reactie