Jumpstart opdracht voor HoSt Microferm groen gas mestvergister

HoSt levert opnieuw turnkey een Microferm groen gas installatie binnen het initiatief ‘Jumpstart’ van zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Ditmaal bij een melkveehouder in het Friese Boornbergum. In deze mestvergister wordt enkel bedrijfseigen mest vergist voor de productie van 40 Nm3 (kuub) groen gas per uur. Dankzij de Microferm kan de mest van de zo’n 550 melkkoeien van melkveehouderij Van der Wal worden omgezet naar duurzaam gas. Dit gebeurt door middel van anaerobe vergisting: een fermentatieproces op gecontroleerde wijze in een gasdichte tank. Het geproduceerde biogas wordt in een biogasopwerking omgezet naar groen gas dat het aardgasnet ingaat. De microvergister produceert voldoende duurzaam gas om maar liefst 980 huishoudens te voorzien in de gasbehoefte. Dit komt overeen met 1,5 keer het aantal huishoudens in Boornbergum.

HoST

Mest is een waardevolle grondstof. HoSt heeft als missie om op een zo duurzaam mogelijke manier zo snel en zoveel mogelijk energie te halen uit deze waardevolle grondstof. Foto via host.nl 

Duurzamer Agrarisch Nederland

“Dit project is een mooi vervolg op de eerste reeks van onze monomestvergistingsprojecten in de samenwerking met Jumpstart. Op deze manier dragen we bij aan een steeds duurzamer Agrarisch Nederland”, zegt sales manager biogas Sjaak Klein Gunnewiek.

Emissiearme stal

De nieuwe stal van melkveehouderij Van der Wal is in 2019 in gebruik genomen, bij het ontwerpen van de stal is er rekening gehouden met het plaatsen van een mestvergister. De dichte emissiearme stalvloer met een mestschuif en afstortkelders aan weerszijden van de stal zorgt voor een ideale configuratie voor mestvergisting. De mest wordt dagvers vanuit de afstortkelder in de vergister gepompt waardoor er zo min mogelijk gas verloren gaat. De combinatie van mestvergisting en de emissiearme stal zorgt voor beperking van ammoniak- en methaanemissie.

Microferm Groen Gas

Mest is een waardevolle grondstof. HoSt heeft als missie om op een zo duurzaam mogelijke manier zo snel en zoveel mogelijk energie te halen uit deze waardevolle grondstof. Binnen het Jumpstart initiatief van FrieslandCampina is HoSt de enige gekwalificeerde leverancier van de monomestvergister met een groen gas systeem: de Microferm. Bedrijfseigen mest vergisten en groen gas produceren met de Microferm biedt de mogelijkheid om tot wel 50% extra inkomsten te generen op het melkveebedrijf, tegelijkertijd emissies uit de stal sterk te reduceren en kunstmest en mest met minder stikstof te produceren.

HoSt

De Microferm groen gas installatie is ontworpen voor de agrariër die zorgeloos groen gas wil produceren op kleine schaal door het vergisten van enkel mest. De Microferm is een compacte installatie en is uitgerust met een gepatenteerd geïsoleerd dubbel membraandak, geautomatiseerde technologie en wordt op afstand online gemonitord.

Bron: host.nl

 

Geef een antwoord

Duurzaam Actueel wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: 

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2022 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign