Maritieme sector als koploper in de energietransitie en digitalisering

Minister Harbers ontving uit handen van gedeputeerde Baljeu de Regionale Maritieme Agenda. Deze agenda laat zien wat er nodig is om in 2030 koploper te zijn in de energietransitie en de digitalisering. Als nautische regio voorop gaan in de energietransitie en in de digitalisering, zodat we op een duurzame manier onze internationale koploperspositie behouden en versterken: dat is de ambitie van het maritieme cluster Zuid-Holland. Deze ambitie is uitgewerkt in een Regionale Maritieme Agenda. Gedeputeerde Jeannette Baljeu (transitie haven en industrie) overhandigde deze agenda vandaag namens het Maritime Delta netwerk aan minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat).

Maritieme

Foto via zuid-holland.nl 

Jeannette Baljeu:

“De Regionale Maritieme Agenda laat zien waar we de komende jaren aan moeten werken om in 2030 koploper te zijn, en te blijven, in de energietransitie en in de digitalisering. Een ambitie die past. Want de scheepsbouw, offshore, scheepvaart en vele andere maritieme sectoren in Zuid-Holland lopen al honderden jaren voorop in de wereld.”

Denkkracht en kennis

Met 152.000 medewerkers en een omzet van meer dan €66 miljard (2021) levert het regionale maritieme cluster Zuid-Holland en Werkendam een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie en werkgelegenheid. De Rotterdamse haven, de grootste van Europa, en industrie lopen voorop wanneer het gaat om innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van groene waterstof, walstroom of duurzame schepen. Daarnaast staat onze regio bekend om hoogwaardig maritiem onderwijs. Alles bij elkaar maakt dat de provincie Zuid-Holland een sterke en internationaal concurrerende maritieme sector heeft.

Internationaal koploper blijven

Baljeu: “Als regio zijn we een internationale koploper. Maar dat we dat blijven, is niet vanzelfsprekend. Samenwerking tussen alle partijen binnen de nautische sector is cruciaal om de transities op het gebied van verduurzaming en digitalisering te realiseren én internationaal competitief te blijven. Vanuit de hele sector hebben mensen meegedacht over en meegeschreven aan deze nautische agenda: van CEO’s bij maritieme multinationals tot eigenaren van startups, en van gemeenten tot de provincie. Alle denkkracht, kennis en ervaring die we hebben, zetten we als cluster nu in voor een duurzame toekomst.”

De Regionale Maritieme Agenda

De Regionale Maritieme Agenda  2030 is opgesteld vanuit het Maritime Delta netwerk. Dit netwerk vertegenwoordigt het regionale maritieme cluster. De agenda geeft een gedeeld beeld en focus op Triple Helix* niveau. Het laat de uitdagingen waar de maritieme sector voor staat zien en beschrijft concrete acties op het gebied van duurzaam varen, de energietransitie, digitalisering, human capital en het vestigingsklimaat.

*Triple Helix is een model voor het kijken naar en het sturen op innovatie in de kenniseconomie.

Bron: zuid-holland.nl

 

Geef een reactie