Natuurherstel en duurzaam landbeheer kan een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling op mondiaal niveau

Uit recent onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat natuurherstel en duurzaam landbeheer wereldwijd de potentie heeft om bij te dragen aan verduurzaming op het gebied van voedsel en landbouw, water, biodiversiteit en klimaatverandering. De studie geeft prognoses over de omvang en risico’s van landdegradatie en beoordeelt de mogelijke effecten van landherstel in vergelijking met een toekomst zonder herstel. Wereldwijd kan naar schatting vijf miljard hectare land worden gerestaureerd door verschillende herstelmaatregelen, met als resultaat verbeteringen voor bodemkoolstof, water, landbouwproductie en mitigatie van klimaatverandering.

Natuurherstel

Investeren in natuurherstel en duurzaam landbeheer

Om de huidige doelstellingen van landen ten aanzien van natuurherstel en duurzaam landbeheer uit te voeren, zijn gedurende tien jaar investeringen nodig die worden geschat op 0,04% tot 0,21% van het jaarlijkse mondiale BBP. Naast de voordelen van herstel en duurzaam beheer van land is het nadeel dat implementatie complex is vanwege de betrokkenheid van veel verschillende partijen. Het stimuleren van landherstelmaatregelen vraagt daarom om een integrale en samenhangende aanpak van governance en projectontwikkeling. Herstel en duurzaam beheer kan het verlies aan biodiversiteit beperken maar niet stoppen; daarvoor zijn aanvullende systeemveranderingen nodig. 5 juni is de lancering van de UN Decade on Ecosystem Restoration (2021-2030).

PBL-onderzoek

Dit PBL-onderzoek naar het mondiale potentieel van landrestauratie is uitgevoerd op verzoek van het VN-Verdrag ter Bestrijding van Woestijnvorming (UNCCD), dat is ingesteld om landdegradatie, woestijnvorming en droogte tegen te gaan. Het verdrag heeft betrekking op de verbetering van de levensomstandigheden van mensen in droge gebieden en het herstel van aangetaste gronden en bodems. Dit PBL-onderzoek is een centraal onderdeel van de UNCCD Global Land Outlook, 2e editie die begin 2022 verschijnt.

Een toekomst zonder landherstel

Het Baseline scenario laat zien wat er zou gebeuren tussen 2015 en 2050 zonder landherstelmaatregelen. Huidige vormen van landbeheer hebben een negatief effect op de productiviteit van bodem en biomassa op naar schatting 12% van het wereldwijde landoppervlak (Figuur 1). De gemiddelde landbouwproductiviteit zal wereldwijd naar verwachting toenemen, maar landdegradatie leidt tot een negatief effect van gemiddeld 2%, tot aan 6% tot 10% in sommige regio’s. Akkerland groeit met ongeveer 20% (~300 miljoen ha), ten koste van natuurgebieden. Van de resterende biodiversiteit gaat 6% verloren door verandering van landgebruik, intensieve landbouw en klimaatverandering … Lees verder

Natuurherstel tabel

Figuur 1Negatieve trends in productiviteit, gebaseerd op satellietwaarnemingen, is ‘e’en van de drie kern-indicatoren voor landdegradatie. Via pbl.nl 

Lees verder op Bron: pbl.nl

 

Geef een antwoord

Duurzaam Actueel wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: 

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2023 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign