Nieuwe SDE++ regeling 2020 krijgt vorm, ook voor glastuinbouw

De SDE++ regeling (subsidie voor opwekking van duurzame energie en CO2-reductie) wordt voor de openstelling in 2020 uitgebreid met diverse nieuwe toepassingen. Een groot aantal daarvan is relevant voor de glastuinbouw. Het ministerie van EZK stuurde daarover vorige week nieuwe informatie naar de Tweede Kamer. Of de opties daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komen is afhankelijk van doorrekening en analyse door het PBL, internetconsultatie, een staatssteuntoets in Brussel en goedkeuring door de Tweede Kamer. Naar verwachting is er 1 januari 2020 definitief duidelijkheid over de opties die in aanmerking komen. Vervolgens geldt bij openstelling van de SDE++: hoe lager de kostprijs van een optie (euro per ton CO2-reductie), hoe groter de kans op subsidie.

SDE++

SDE++

Relevante toepassingen voor de glastuinbouw die onderzocht worden voor de openstelling in 2020 zijn ondiepe geothermie, restwarmte inclusief datacenters, WKO, aquathermie, composteringswarmte, zonthermie (daglichtkas) en elektrische boiler. Een aantal opties komen nog niet in aanmerking voor de openstelling in 2020 waaronder CCU (Carbon Capture and Usage). CCU is voor de glastuinbouwsector cruciaal omdat hiermee een uitbreiding van de CO2-voorziening gerealiseerd kan worden. Juist de CO2-voorziening is een randvoorwaarde om alle andere duurzame energie opties mogelijk te maken.
Het uitstel voor CCU vindt Glastuinbouw Nederland dan ook onbegrijpelijk. Zo zijn er engineering studies uitgevoerd en wordt intensief meegewerkt aan de doorrekeningen. Glastuinbouw Nederland zal gezamenlijk met partijen actie ondernemen om CCU ook mee te nemen in de openstelling 2020.

Energiebesparting

Alle vormen van energiebesparing, waaronder LED verlichting, komen in 2020 niet in aanmerking. Er is meer tijd nodig voor uitwerking. Glastuinbouw Nederland vindt dit begrijpelijk. Er zal bekeken worden of LED verlichting, al dan niet tijdelijk, op een andere wijze ondersteund kan worden. Glastuinbouw Nederland is, buiten het uitstel voor CCU, tevreden met de voorgestelde lijst van opties. Vanuit programma het programma Kas als Energiebron (samenwerking ministerie LNV en Glastuinbouw Nederland) wordt hard gewerkt aan de verdere invulling.

Consultatie

Binnenkort start de openbare consultatie van de SDE++ regeling 2020. Glastuinbouw Nederland zal een reactie opstellen in afstemming met ondernemers en leveranciers en roept eenieder op om relevante kennis en inzichten aan te leveren zowel rechtstreeks als via Glastuinbouw Nederland.

Door: Piet Broekharst

Bron: www.glastuinbouwnederland.nl

 

Geef een antwoord

Duurzaam Actueel wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: 

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2023 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign