Meer perspectieven op een duurzaam voedselsysteem

Meer perspectieven op een duurzaam voedselsysteem

Duurzaam voedselsysteem: binnen Nederland bestaat er nog geen overeenstemming over wat een duurzame voedselproductie en -consumptie precies inhouden. Er zijn meerdere mogelijkheden om naar ‘duurzaam’ voedsel te kijken. De PBL-studie Perspectieven op duurzaam voedsel onderscheidt 5 wezenlijk verschillende perspectieven,