Nationaal Zonne-energie Fonds NZF gaat Nederland op kaart zetten als zonne-energieland

Investeringsfonds Patronale Solar -dochter van de Belgische levensverzekeraar Patronale Life- heeft samen met de Nederlandse zonne-energiespecialist Ecorus een nieuw fonds opgericht met als doel Nederland op de kaart te zetten als zonne-energieland: het Nationaal Zonne-energie Fonds (NZF). Met de bundeling van meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen, bouwen, beheren en financieren van grootschalige zonnestroomcentrales in Nederland biedt het fonds aan professionele ontwikkelaars van zonnestroom een snel, solide en transparant aankoopproces met de beste financieringsvoorwaarden. Kopen om weer door te verkopen, past niet in de ‘buy, build & hold’ strategie van het Nationaal Zonne-energie Fonds.

NZF

Visie en missie van het NZF

De oprichters van NZF geloven in de toekomst van zonne-energie. Na hout, steenkool en olie, is zonne-energie de nieuwe dominante energiebron van de volgende generatie. In het laatste decennium heeft deze technologie zich bewezen. Niet alleen is ze volwassen geworden als technologie, maar ook als een concurrerende energiebron. Zonne-energie zal verder doorgroeien tot de dominante energiebron en zal de komende tien jaar de energietransitie verder versnellen. We geloven daarom dat er nu massaal in deze nieuwe technologie moet worden geïnvesteerd. Het NZF wil in Nederland het voortouw nemen en Nederland op de kaart zetten als zonne-energieland.

“ We zijn erg verheugd met deze samenwerking, want we zien in dit partnerschap een unieke krachtenbundeling om daarmee een nog actievere bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland. Er is weliswaar een groot potentieel aan nog te bouwen zonnestroom in Nederland. Maar willen we de doelen uit het Klimaatakkoord ook halen, dan zullen we dit potentieel ook echt moeten gaan benutten. En dat betekent uitvoeren en versnellen. Met onze sterke financiële partner wordt dit nu mogelijk.’ aldus Philippe Vanhoef, mede-oprichter NZF en partner Ecorus.

Groot potentieel zonne-stroomprojecten

Er zijn veel initiatieven gaande in Nederland. Zo is er momenteel ca 9GW aan SDE+ beschikbaar, waarvan 6.7 GW groter is dan 1MW (de scope van het NZF). Het NZF gaat de vele ontwikkelaars en initiatieven in Nederland verder helpen door middel van kennis, ervaring, know-how en goedkope financiering. We willen daarbij lange termijn-samenwerkingen aangaan met professionele ontwikkelaars en bieden daarbij een snel en transparant proces.

Het NZF investeert in zonne-energie projecten nadat ze ontwikkeld zijn en in de fase verkeren waarin financiering nodig is om de projecten daadwerkelijk te realiseren. Het heeft 300M€ ter beschikking om te investeren in Nederlandse zonne-energieprojecten. Het NZF heeft geen funding nodig van derde beleggers.

Buy, build & hold strategy

De markt kent menig aspirant-koper die ontwikkelde zonnestroomprojecten aankoopt om vervolgens weer door te verkopen. Het NZF onderscheidt zich door de aangekochte projecten te realiseren en te behouden.

NZF logo

“ Het fonds is 100 % eigenaar en beheerder van de zonnestroominstallaties en heeft een ‘buy, build & hold strategy’. Voor ontwikkelaars is de financiering van hun zonneparken vaak erg complex met lange doorlooptijden en dat betekent vaak ook grote risico’s. Dan is slagkracht gekoppeld aan specialistische markt- en materiekennis en juridische-financiële ervaring onontbeerlijk. Het is echt maatwerk.” zegt Vanhoef tot besluit.

Bron: ecorus.com

 

One Response to Nationaal Zonne-energie Fonds NZF gaat Nederland op kaart zetten als zonne-energieland

  • een hectare Zonnepanelen produceert 1 miljoen kWh. een kWh levert 24 cent op, 240.000 euro per hectare. Met Zonnestroom in Nederland is veel geld te verdienen.

Geef een reactie