Nieuwe onderzoekskas in Riyad maakt 30-90% waterbesparing mogelijk

Bij de teelt van kastomaten in Saoedi-Arabië kan een waterbesparing van meer dan 90% worden behaald. Dat is de uitkomst van de eerste experimenten in het nieuwe onderzoekscentrum voor glastuinbouw in Riyad, ontwikkeld met steun van onderzoekers van Wageningen University & Research.

Tot 90% minder water gebruiken

Dr. Khalid Al Assaf, manager van de onderzoeksfaciliteit, is erg blij met deze eerste resultaten. “Met deze nieuwe onderzoeksfaciliteit kunnen we precies het soort onderzoek uitvoeren dat we voor ogen hadden. We kunnen nu de gebruikelijke teeltpraktijk in ons land vergelijken met de geavanceerdere systemen die in Nederland worden gebruikt. Uit de eerste resultaten blijkt dat we in een midtech-kas al toe kunnen met 30% minder water ten opzichte van het eerder gebruikte systeem. In de hightech-kas wisten we zelfs een waterbesparing van meer dan 90% te realiseren. Uit de resultaten blijkt dat het haalbaar is om tomaten te telen in Saoedi-Arabië met een beperkte hoeveelheid water. Dat zou een grote vooruitgang betekenen.”

Riyad 2

Foto’s via wur.nl 

Drie technologische niveaus geanalyseerd in Riyad:

*   De lowtech-kas is een eenvoudige plastic tunnel die wordt gekoeld met een geventileerd verdampingssysteem (‘pad-and-fan’). Dit type kas wordt in Saoedi-Arabië het hele jaar door veel gebruikt voor de productie.
*   De midtech-kas heeft een glazen kap en wordt ook gekoeld met behulp van het ‘pad-and-fan’-systeem, maar dan met frequentiegeregelde ventilatoren.
*   De hightech-kas is een gesloten systeem waarin koelers worden ingezet voor de koeling en ontvochtiging.

Uitzonderlijk hoge opbrengstenRiyad

Na ruim 4 maanden productie was de opbrengst in de lowtech-kas 20 kg/m². Jouke Campen, glastuinbouwdeskundige bij Wageningen University & Research, adviseert de onderzoeksfaciliteit in Riyad. “Deze opbrengst is uitzonderlijk hoog in vergelijking met de opbrengst die gewoonlijk wordt behaald bij dit soort teeltsysteem. Dat is voornamelijk te danken aan het feit dat de kap van de kas nieuw en zeer schoon is, zodat het gewas heel veel licht krijgt. Dat er niet eerder planten hebben gegroeid in de grond waarin het gewas wordt geteeld, helpt ook mee.”

Evenwichtigere groei en opbouw gewas

De productie in de midtech-kas is vergelijkbaar met die bij het lowtech-teeltsysteem, hoewel het lichtniveau hoger is. Het feit dat de opbrengst vergelijkbaar is, komt vooral doordat aan het begin van het experiment schaduw werd toegepast voor een evenwichtigere groei en opbouw van het gewas. De hightech-kas leverde een opbrengst van 30 kg/m² op, 50% meer dan de andere twee teeltsystemen.

5 liter water in plaats van 168 liter water

In de lowtech-kas was er 168 liter water nodig voor de productie van een kilo tomaten. Het midtech-teeltsysteem leverde een aanzienlijke waterbesparing op: er was slechts 108 liter water nodig per geproduceerde kilo. De hightech-kas liet een uitzonderlijk resultaat zien. Daar was namelijk slechts 5 liter water nodig voor een gelijkwaardige productie. Dit verbazingwekkend efficiënte watergebruik valt te verklaren door twee factoren. Ten eerste condenseert al het water dat door het gewas wordt verdampt in de koelers voordat het wordt gerecycled en hergebruikt voor irrigatie van het gewas. Ten tweede wordt er gekoeld zonder verdamping van water.

Door: dr.ir. JB (Jouke) Campen

Bron: www.wur.nl

   

 

Geef een reactie