Nieuw laadstation voor elektrische binnenvaart in Alblasserdam

Een unieke ketensamenwerking: Zero Emission Services (ZES), logistiek dienstverlener BCTN en de provincie Zuid-Holland bundelen hun krachten voor een nieuw laadstation in Alblasserdam voor elektrisch varen in de binnenvaart. De volgende grote stap in verduurzaming van de binnenvaart. Het nieuwe laadstation, dat ZES ontwikkelt en exploiteert, gaat met een mix van lokaal opgewekte energie en groene elektriciteit van het net energiecontainers (ZESpacks) opladen. Slim gebruik van het laadstation maakt het straks mogelijk om ook aan andere gebruikers energiediensten te leveren, zoals e-trucks. Of de batterijen in te zetten om het elektriciteitsnet te stabiliseren.

laadstation

Foto via zuid-holland.nl

ZESpacks

Na het eerste laadstation in Alphen aan de Rijn wordt Alblasserdam de volgende plek in Nederland waar elektrische schepen ZESpacks kunnen verwisselen om emissievrij te varen. De ambitie om de duurzame binnenvaart verder op te schalen naar een landelijk dekkend netwerk krijgt hiermee vorm.

Subsidie van de provincie Zuid-Holland

Het nieuwe laadstation wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland, die in totaal een subsidie van €1,1 miljoen toekent. Dit bedrag is opgebouwd uit een eigen bijdrage van 600 k€ en cofinanciering ter hoogte van 500 k€ via de Specifieke Uitkeringsregeling Schone Luchtakkoord (SPUK). De provincie ziet het belang van het laadstation als geen ander. Door aangrenzende vaarroutes vormt de provincie namelijk een belangrijke schakel in de Europese binnenvaart. De subsidie ondersteunt 2 belangrijke pijlers van de provincie; goede regionale bereikbaarheid voor economische groei en een vermindering van luchtvervuiling en CO2-uitstoot.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu: “De binnenvaart is een belangrijke sector voor de provincie. Het is ook een sector waar kansen liggen om te verduurzamen. Daarin pakken wij onze verantwoordelijkheid. Onder andere door op strategische plekken laadvoorzieningen te realiseren, zoals in Alblasserdam. Op deze manier werken we aan een landelijk netwerk van laadvoorzieningen, zodat het op de kade in ieder geval is geregeld om de stap naar zero-emissie varen te kunnen zetten. En het ook voor andere provincies interessant is om aan te sluiten.”

Realisatie laadstation

ZES is verantwoordelijk voor de realisatie van het laadstation via zelf ontwikkelde standaarden en specificaties. De lokale inpassing is in nauw overleg met BCTN, de exploitant van de lokale containerterminal (Transferium), vastgesteld. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de vergunningaanvraag, waarna het laadstation, vlakbij de kade en terminal van BCTN, in de 2e helft van 2023 wordt gebouwd. Volgens de huidige planning kunnen begin 2024 de eerste schepen worden voorzien van opgeladen ZESpacks.

Regionale samenwerking

Het laadstation in Alblasserdam is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking tussen (mkb-)bedrijven en overheden om de gewenste verduurzaming te realiseren. Zo zijn de gemeente Alblasserdam en het Havenbedrijf Rotterdam vanaf het begin nauw betrokken voor de lokale adviezen over de locatie. Daarnaast zijn gesprekken gaande met partijen die in nabijheid van het laadstation duurzame energie produceren of hier plannen voor hebben en met partijen die aan verduurzaming van het wegverkeer werken.

Kansen voor de toekomst

Het laadstation biedt kansen voor de toekomst. Zo zijn er concrete plannen om het ‘last mile’ transport van en naar het Transferium te verduurzamen door e-trekkers te gebruiken, die bij het laadstation kunnen opladen. Daarnaast zijn er plannen om terminalequipment te elektrificeren. Bovendien wil BCTN meer van de gecharterde schepen zero-emissie laten varen, gebruikmakend van een groeiend netwerk van ZES-laadstations.

“BCTN en Mediterranean Shipping Company (MCS) zetten in op emissieloos varen in 2030. Het laadstation op de terminal in Alblasserdam is een belangrijke stap om deze doelstelling te halen. In de groep van 11 inland terminals hebben BCTN en MCS al 5 schepen die voorbereid zijn op elektrisch varen. Daarnaast werken we met partijen samen om meer schepen hiervoor geschikt te maken. De garantie dat dit een maximale verduurzaming van het containervervoer oplevert, ondersteunt de verdere overstap van vervoer van weg naar water”, aldus Joop Mijland, CEO van BCTN/MCS.

laadstation 2

Foto via zuid-holland.nl

Belangrijke mijlpaal in de transitie naar emissieloos varen

“De komst van dit laadstation is een belangrijke mijlpaal in de transitie naar emissieloos varen. Het Transferium in Alblasserdam is een druk knooppunt voor containerstromen en een uitstekende locatie in het netwerk van hoofdvaarwegen. We zijn heel blij met de bijdrage van de provincie Zuid-Holland aan dit laadstation en met de toegezegde subsidie voor een tweede laadstation binnen de provinciegrenzen. De aanvraag hiervoor verwachten we later dit jaar te kunnen doen”, aldus Bart Hoevenaars, CEO van ZES.

Bron: zuid-holland.nl

 

One Response to Nieuw laadstation voor elektrische binnenvaart in Alblasserdam

Geef een reactie