Vleesmonitor van Wageningen University & Research wijst uit dat vleesconsumptie opnieuw stijgt: slecht nieuws voor de CO2-uitstoot

De uitslag van de nieuwste vleesmonitor, over het jaar 2019, wijst uit dat de vleesconsumptie in Nederland momenteel uitkomt op het niveau van 2007. Gemiddeld eten Nederlanders met 77,8 kilo maar liefst 1,5 keer zoveel vlees als gezond is volgens de Schijf van Vijf. Niet alleen is de gestegen vleesconsumptie ongezond, maar ook is het eten van meer vlees slecht voor het klimaat aangezien vlees een grote bijdrage aan de CO2-uitstoot in ons land levert.

vleesmonitor

Beeld: José Ignacio Pompé via Unsplash

De stijging over 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door pluimvee, waarvan meer werd gegeten dan in 2018. In 2019 at de gemiddelde Nederlanders 77,8 kilo vlees. In 2018 was dit 77,2 kilo.

Meer vlees geserveerd in restaurants

2019 is het derde jaar op rij waarin de gemiddelde hoeveelheid gegeten vlees stijgt. Voor deze tijd was er juist sprake van een daling. Het rapport van Wageningen University & Research geeft enkele verklaringen voor de gestegen vleesconsumptie. Zo lijkt het erop dat mensen meer vlees eten buitenshuis dan thuis. Zo kiezen flexitariërs, die thuis bewust op de vleesconsumptie letten, er in een restaurant toch vaak voor om een biefstuk te bestellen. Er zijn nog geen cijfers bekend over 2020, maar de sluiting van de horeca maakt het aannemelijk dat de vleesconsumptie dit jaar lager ligt.

Ook toerisme speelt een rol

Niet alleen speelt de grotere vleesconsumptie in restaurants een rol, maar ook het toerisme is een belangrijke factor. Het onderzoek maakt namelijk geen onderscheid tussen Nederlanders en toeristen maar let op de totale hoeveelheid gegeten vlees. Het toerisme in Nederland stijgt al jaren en daarmee ook de vleesconsumptie. Het is goed mogelijk dat de toeristen verantwoordelijk zijn voor een stijgende of dalende trend doordat ze relatief veel vlees eten. Cijfers uit 2020 kunnen deze aanname mogelijk verder onderbouwen.

Vlees eten is vervuilend

Het eten van vlees heeft een negatieve impact op het milieu. Voornamelijk rundvlees is sterk vervuilend. Dit komt door de methaanwinden- en boeren van koeien in de wei. Gemiddeld stoten herkauwers, waar ook schapen onder vallen, 62 gram CO2 uit per gram vlees. Varkens stoten minder uit en kippen met 10 gram CO2 per gram lichaamsgewicht zelfs aanzienlijk minder. Het goede nieuws van het onderzoek is dat vooral meer pluimvee werd gegeten. Hierdoor is de invloed op het milieu beperkter dan wanneer het om rundvlees zou gaan.

Een voedingsexpert van het nutritionele kennisplatform SUNDT geeft aan dat een plantaardig dieet nog stukken beter is voor het milieu. Peulvruchten zijn bijvoorbeeld veelgebruikte vleesvervangers die slechts 0,25 gram CO2 per gram eiwit uitstoten.

Sterke afname CO2-uitstoot door coronacrisis

De CO2-uitstoot is wereldwijd drastisch gedaald sinds de wereld tot stilstand is gekomen door de coronacrisis. Zoals ook uit dit onderzoek blijkt, is het goed mogelijk dat er nog meer positieve effecten zijn voor het milieu dan dat in eerste instantie gedacht werd. Zo zorgt een rem op het toerisme er bijvoorbeeld niet alleen voor dat er minder gevlogen wordt, maar heeft dit naar alle waarschijnlijkheid ook invloed op vleesconsumptie.

 

Geef een antwoord